• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Fundacja DKMS dla rozwoju polskiej nauki

2020-10-27

Badania akademickie odgrywają niezwykle istotną rolę w rozwoju onkohematologii. Często jednak barierą w ich prowadzeniu okazują się kwestie finansowe, co w sposób szczególny dotyczy młodych naukowców. Dlatego Fundacja DKMS zdecydowała się wesprzeć ich innowacyjne pomysły badawcze naukowym grantem.

Grant Naukowy Fundacji DKMS
Podczas gdy niebawem poznamy drugiego zwycięzcę „Grantu Naukowego Fundacji DKMS”, Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi intensywne prace nad najpopularniejszą metodą pozyskiwania komórek macierzystych do przeszczepienia. Na czele zespołu badawczego stoi dr Agata Szade, która jako pierwsza w 2019 r. uzyskała wsparcie w ramach projektu „Grant Naukowy Fundacji DKMS”. Trzysta tysięcy złotych to szansa na realizację projektu badawczego, który jest ważnym krokiem w walce z nowotworami krwi.
 
Udoskonalona metoda leczenia
 
Badania finansowane z „Grantu Fundacji DKMS” dotyczą nowej metody mobilizacji komórek macierzystych ze szpiku, która jest obecnie najczęściej stosowaną metodą przy przeszczepieniu. Mobilizacja polega na podaniu dawcy specjalnego czynnika wzrostu, dzięki któremu następuje uwolnienie komórek macierzystych ze szpiku. Następnie zostają one pobrane z krwi obwodowej Dawcy i przeszczepione pacjentowi. Dr Agata Szade bada możliwość wykorzystania do mobilizacji nowego związku chemicznego – protoporfiryny IX kobaltu (CoPP), który mógłby pozwolić m.in. na uzyskanie większej ilości krwiotwórczych komórek macierzystych. Dzięki temu metoda ta stałaby się jeszcze bardziej efektywna.
 
Badania naukowe to dla dr Szade nie tylko wkład w rozwój medycyny, ale również realizacja życiowej pasji i możliwość niesienia pomocy osobom dotkniętym nowotworami krwi. – Moja praca jest niesamowicie ciekawa. Wierzę, że to, co robimy może przyczynić do postępu w medycynie. Choroby bliskich mi osób lub historie nieznajomych, o których słyszę, sprawiają, że chce się wstać rano i iść do laboratorium – mówi dr Agata Szade.
 
Inwestycja w badania
Badania nad nowoczesną metodą mobilizacji komórek macierzystych są prowadzone dzięki wsparciu Fundacji DKMS. „Grant Naukowy Fundacji DKMS” to projekt skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Grant w wysokości 300 tys. złotych przyznawany jest na dwa lata badań naukowych. Jest on częścią kompleksowego Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, poprzez który Fundacja DKMS jeszcze pełniej realizuje swoją misję pomocy osobom dotkniętym nowotworami krwi.
 
Jury konkursu
„Grant Naukowy Fundacji DKMS” został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Projekt został przyjęty z dużym entuzjazmem zarówno w środowisku hematologicznym, jak i akademickim, co znalazło odzwierciedlenie w składzie Komisji Grantowej, do której weszli: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak, prof. dr hab.n. med. Lidia Gil, prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński, prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński oraz dyrektor medyczny Fundacji DKMS dr Tigran Torosian. Konkurs cieszy się zainteresowaniem wśród młodych naukowców. Każdy zgłoszony projekt jest niezwykle ciekawy oraz stanowi ważny wkład w rozwój polskiej transplantologii. Z wielką satysfakcją i dumą mogę stwierdzić, że jesteśmy wraz z Komisją pod ogromnym wrażeniem wysokiego poziomu prac – powiedział dr Tigran Torosian, dyrektor medyczny Fundacji DKMS.
 
Niekomercyjne badania kliniczne
W ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Fundacja DKMS finansuje również dwa niekomercyjne, wieloośrodkowe badania kliniczne: ALL SCTped 2012 FORUM oraz IntReAll 2010. Zarówno jedno jak i drugie badanie dotyczy ostrej białaczki limfoblastycznej (Acute lymphoblastic leukemia – ALL), ale skupia się na różnych aspektach leczenia tej choroby. Więcej informacji na stronie www.dkms.pl w zakładce Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów i w „Głosie Pacjenta Onkologicznego” nr 1/20.
GPO 4/2020

©2021 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners