• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Agencja Badań Medycznych dla onkologii

2020-10-27

W rozwoju badań klinicznych w Polsce ważną rolę zaczyna odgrywać powstała w zeszłym roku Agencja Badań Medycznych, która finansuje także badania kliniczne w dziedzinie onkologii i rozwój sieci Wsparcia Badań Klinicznych, co w perspektywie ma się przełożyć na dostęp pacjentów do nowoczesnych technologii. ABM informuje czytelników „Głosu Pacjenta Onkologicznego” o swoich działaniach dla onkologii.

https://abm.gov.pl/pl/o-nas/o-agencji/34,O-Agencji.htmlhttps://abm.gov.pl/pl/o-nas/o-agencji/34,O-Agencji.html

Problem zachorowań na nowotwory złośliwe jest jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych, przed którym stoi dziś polski system ochrony zdrowia. Każdego roku w naszym kraju na nowotwory złośliwe zapada 160 tys. osób, a 100 tys. umiera z ich powodu. W celu zapobiegania rozwojowi choroby oraz wzrostowi liczby zachorowań niezbędna jest właściwa prewencja oraz inwestycje w nowe technologie i terapie ratujące życie pacjentów onkologicznych w naszym kraju.
 
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest działalność Agencji Badań Medycznych (ABM), która już w pierwszym roku swojej pracy, szczególne miejsce poświęciła onkologii. W pierwszych miesiącach swojej działalności, ABM nawiązała również współpracę z wiodącym ośrodkiem onkologicznym MD Anderson Cancer Center, dzięki której rozwiązania wdrażane w najlepszych ośrodkach onkologicznych w USA mają szansę z powodzeniem być rozwijane w naszym kraju.
 
Najważniejszym obszarem działania, wynikającym z ustawy o Agencji Badań Medycznych jest wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych.
 
Z punktu widzenia demograficznego to onkologia i kardiologia stanowią kluczowe obszary zdrowia, bowiem choroby te zabijają 70% Polaków. W związku z tym szczególną uwagę w pierwszych konkursach Agencji Badań Medycznych, poświęciliśmy właśnie tym dziedzinom – podkreśla dr n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.
 
Sukces pierwszego konkursu, gdzie alokacja wielokrotnie przekroczyła pierwotnie zakładaną dotację, pokazał jak bardzo jest to potrzebne działanie. Wybrane przez Agencję projekty są wysokiej jakości badaniami, które trafiają w najbardziej oczekiwane potrzeby społeczne między innymi z obszaru onkologii czy hematologii dziecięcej.
 
100 mln na przełomową terapię CAR-T cells

Agencja Badań Medycznych rozpoczęła realizację programu mającego na celu opracowanie i wprowadzenie do Polski na szeroką skalę przełomowej terapii leczenia nowotworów przy użyciu modyfikowanych genetycznie limfocytów CAR-T cells (terapia adoptywna komórkami CART). Tego rodzaju terapia ma szczególne znaczenie w leczeniu białaczek u najmłodszych pacjentów
 
Technologia CAR-T cells zmienia perspektywę leczenia onkologicznego. Grant w kwocie 100 mln złotych wprowadzi nasz kraj do czołówki światowej w zakresie immunoterapii, do grona której należą m.in. USA czy Izrael, co jednocześnie pozwoli nam uniezależnić się od oligopolu wielkich firm. Dzięki temu, dostarczymy polskim pacjentom innowacyjne leczenie w wielokrotnie niższej cenie – podkreśla prezes ABM, dr n. med. Radosław Sierpiński.
 
Pomysł na grant z zakresu wprowadzenia do Polski technologii CAR-T cells zrodził się przede wszystkim z potrzeby społecznej. Jest to technologia niezwykle droga, ponieważ leczenie jednego pacjenta to obecnie koszt minimum pół miliona dolarów. Terapia ta, jeszcze w ubiegłym roku była całkowicie niedostępna dla pacjentów w Polsce.
 
Badania kliniczne w onkologii dzięki finansowaniu Agencji Badań Medycznych

Do Agencji Badań Medycznych w ramach pierwszego konkursu na realizację niekomercyjnych badań klinicznych wpłynęło 77 wniosków o łącznej wartości blisko 1,5 mld zł. Największą liczbę wniosków złożono w obszarze onkologii oraz kardiologii. Po zwiększeniu niemal czterokrotnie pierwotnej alokacji środków, Agencja Badań Medycznych wsparła realizację 33 projektów z czego 11 z nich stanowią badania z zakresu onkologii.
 
Obecnie trwa druga edycja konkursu na realizację niekomercyjnych badań klinicznych. W ramach pierwszej rundy konkursu do Agencji trafiło 56 wniosków, wśród których 17 projektów dotyczy onkologii. Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów.
 
Nowa era leczenia białaczki limfoblastycznej

Rocznie w Polsce na nowotwory zapada ponad 1100 dzieci. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym w tej grupie. Dzięki finansowaniu Agencji Badań Medycznych w ramach pierwszego konkursu na realizację niekomercyjnych badań klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął projekt badawczy CALL-POL, który obejmie wszystkie dzieci w Polsce ze świeżo rozpoznaną ALL.
 
Głównym celem projektu CALL-POL jest ułatwienie dostępu do najnowszych terapii dla polskich dzieci chorujących na ostre białaczki. Co najważniejsze, zaproponowane terapie będą dostępne dla wszystkich dzieci w Polsce. Proponowane przez badaczy podejście lecznicze ma na celu zwiększenie wyleczalności białaczki u dzieci do około 95%.
 
Badanie kliniczne dedykowane dorosłym chorym na ostrą białaczkę limfoblastyczną, dzięki środkom ABM, przeprowadzi natomiast Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Celem projektu jest opracowanie nowych, bardziej skutecznych metod diagnostycznych i terapeutycznych u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną w okresie nawrotu choroby. Badanie to daje szansę na opracowanie testu pozwalającego na personalizację leczenia tego typu białaczki i ułatwi wybór skutecznej terapii.
 
Leczenia histiocytoz u dzieci ze wsparciem ABM

Agencja Badań Medycznych w pierwszym postępowaniu konkursowym wybrała Klinikę Onkologii Instytut Matki i Dziecka na realizatora pierwszego w Polsce autorskiego projektu dotyczącego leczenia chorób z kręgu histiocytoz u dzieci. Głównym celem projektu POL HISTIO jest poprawa diagnostyki u pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych poprzez ocenę profilu molekularnego w tkance guza oraz jego monitorowanie we krwi. Na podstawie otrzymanych wyników będzie można ocenić m.in. skuteczność leczenia, a także dobrać jego rodzaj. Kolejnym celem POL HISTIO jest udostępnienie wszystkim chorym dzieciom z całej Polski (zwłaszcza opornym na konwencjonalną terapię) możliwości leczenia celowanego w oparciu o wynik badania molekularnego. Leczenie to będzie całkowicie finansowane ze środków ABM. Realizację projektu wspiera merytorycznie wiodący ośrodek onkologii dziecięcej z USA St. Jude Children’s Research Hospital.
 
Centra Wsparcia Badań Klinicznych
 
Chcielibyśmy, aby nasze działania miały charakter wielokierunkowy – uruchomienie kilkudziesięciu badań klinicznych to początek drogi, stąd też bardzo oczekiwany konkurs na Centra Wsparcia Badań Klinicznych – podkreśla prezes ABM, dr n. med. Radosław Sierpiński.
 
Sieć 10 ośrodków wybranych w konkursie na stworzenie wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych zapewnić ma jednolity standard, wysoką jakość obsługi pacjentów, a także wzrost liczby wykonywanych badań klinicznych przez beneficjentów.
 
Cieszę się, że ABM może mieć swój udział w procesie wdrażania nowych technologii do polskiego systemu ochrony zdrowia. Agencja wchodzi w pewną niszę, która dotychczas nie była adresowana w polskim systemie ochrony zdrowia, ale również w systemie rozwoju nauki i innowacji. Z jednej strony udostępniamy pacjentom najnowocześniejsze terapie kliniczne, z drugiej zaś wspieramy polską myśl techniczną – by opracowane technologie były dostępne dla polskich pacjentów. Skupiamy się na inicjatywach i rozwiązaniach, które należy wdrożyć, by przynieść realną wartość systemowi ochrony zdrowia. – podsumowuje prezes ABM – dr n. med. Radosław Sierpiński.
 
Źródło: Agencja Badań Medycznych
GPO 4/2020

©2021 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners