• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

O nas

2024-06-07

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 47 organizacjach z terenu całego kraju. Realizuje aktywności zarówno o zasięgu lokalnym, jak i krajowym skierowane do pacjentów, ich rodzin, profesjonalistów (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów), decydentów, mediów oraz całego społeczeństwa. Prowadzi stałe programy wsparcia wraz z dyżurami 7 dni w tygodniu takie jak: PACJENT WYKLUCZONY oraz ONKOfundusz – które wspierają chorych informacyjnie, medycznie, legislacyjnie i finansowo.

 

 

Czasopismo „Głos Pacjenta Onkologicznego” wydawane jest od 2011 w nakładzie 15.000 egzemplarzy i kolportowane w wersji drukowanej do ponad 200 miejsc w Polsce: centrów onkologii, oddziałów i poradni onkologicznych, organizacji pacjentów onkologicznych. Czasopismo „Głos” jest przystępnym i rzetelnym źródłem informacji o dostępnych w kraju i na świecie nowoczesnych terapiach leczenia nowotworów oraz sposobach rehabilitacji. Pismo powstaje dzięki wsparciu lekarzy, psychologów, rehabilitantów, prawników i innych specjalistów, którzy bezinteresownie przekazują nam swoją wiedzę. 

Pismo w wersji drukowanej wydawane jest kwartalnie, w marcu, czerwcu, wrześniu oraz grudniu, zaś w wersji cyfrowej dostępne na glospacjenta.pl/archiwum

Misją „Głosu Pacjenta Onkologicznego” jest niesienie nadziei, wsparcie osób chorych na nowotwory i ich bliskich, edukacja jak się skutecznie leczyć i zachować dobrą jakość życia w chorobie, wykorzystać w pełni czas dany życie.

Wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom odbiorców, od 2019 roku uruchomiliśmy portal glospacjenta.pl zawierający wszystkie publikacje „Głosu Pacjenta Onkologicznego” w formie elektronicznej. W ramach portalu codziennie publikujemy najnowsze doniesienia ze świata onkologii, staramy się w prosty sposób tłumaczyć pacjentom i ich bliskim trudne tematy, przedstawiamy i komentujemy ważne rozporządzenia, decyzje oraz zmiany ważne dla polskiej onkologii podejmowane przez decydentów. Prezentujemy działania i osiągnięcia organizacji pacjentów onkologicznych, dzielimy się doświadczeniami.

W chwili obecnej portal to zarówno sekcja artykułów edukacyjnych, „onko-newsy”, filmoteka pacjenta onkologicznego i newsletter wysyłany do bazy ok. 200 subskrybentów (czytelników portalu) oraz mailing do bazy ponad 800 adresów (organizacje pacjentów, decydenci, media).

 

 GDZIE NAS ZNALEŹĆ:

www.pkpo.pl

www.glospacjenta.pl

www.facebook.com/KoalicjaPacjentow

www.youtube.com/c/PolskaKoalicjaPacjentówOnkologicznych

www.instagram.com/onko_koalicja/

www.twitter.com/GlosPacjenta

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY I ADMINISTRACYJNY:

dr Agnieszka Starewicz-Jaworska 

Agnieszka Krzakowska  agnieszka.krzakowska@pkpo.pl

 

 

 

 

 


 

» powrót

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners