O nasGłos Pacjenta Onkologicznego”
to czasopismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, zrzeszającej 48 organizacji chorych na nowotwory, 100 tys. pacjentów. Celem „Głosu” jest edukacja, wsparcie i informacja pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Czasopismo jest wydawane od 2011 w nakładzie 10.000 egz. i kolportowane w wersji drukowanej do ponad 150 miejsc w Polsce: centrów onkologii, oddziałów i poradni onkologicznych, a przede wszystkim do organizacji pacjentów onkologicznych.

„Głos Pacjenta Onkologicznego” jest też publikowany w wersji elektronicznej na stronie www.pkopo.pl

Jak mówi, autorka tego projektu, redaktor naczelna „Głosu Pacjenta Onkologicznego” Aleksandra RudnickaMisją „Głosu Pacjenta Onkologicznego” jest niesienie nadziei, wsparcie osób chorych na nowotwory i ich bliskich, edukacja jak się skutecznie leczyć i zachować dobrą jakość życia w chorobie, wykorzystać w pełni czas dany życie.

Każdy numer „Głosu” poświęcony jest odrębnemu tematowi, którym jest określony nowotwór (rak nerki, pęcherza moczowego, płuca, GIST), metoda leczenia onkologicznego (immunoterapia, leczenie spersonalizowane), ważne zmiany w systemie ochrony zdrowia (pakiet onkologiczny), bądź problemy określonej grupy pacjentów onkologicznych (młodzi chorzy na raka). Czasopismo ma stałe działy dedykowane określonym zagadnieniom, a autorami artykułów pisanych pro publico bono są specjaliści z zakresu onkologii, rehabilitacji, prawa, zdrowia publicznego, co gwarantuje, że przekazywana wiedza jest zgodna z evidence based medicine.