• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia. Przełomowe zmiany dla pacjentów i osób niepełnosprawnych

2020-02-13

Wkraczając w nowy rok mamy wielkie nadzieje, ale też obawy, związane ze skalą wprowadzanych zmian przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotyczą one cyfryzacji, czyli e-recepty i e-wniosku na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz SOW – systemu obsługi wsparcia PFRON-u, także działającego od wielu miesięcy Internetowego Konta Pacjenta. O tych zmianach pisze Andrzej Piwowarski, prezes Stowarzyszenia POL-ILKO.

Każdy nowy system wymaga pewnego czasu na wdrożenie i opanowanie przez wszystkich uczestników tego procesu. Z założenia instrumenty te mają poprawić dostępność, niezawodność oraz ograniczyć ewentualne nadużycia. Rewolucja cyfrowa następuje na naszych oczach i nie ma przed nią odwrotu. Możemy mieć tylko obawy, co do osób w podeszłym wieku oraz tych, dla których technika jest „czarną magią”.
 
Realizacja zleceń na wyroby medyczne
 
Pewne obawy dotyczą szczegółów realizacji zleceń na wyroby medyczne i zobaczymy, jak to zafunkcjonuje w rzeczywistości. Wg informacji z NFZ pacjent przez 6 miesięcy będzie mógł odbierać wyroby medyczne tylko w jednym punkcie. Kłóci się to trochę z możliwością swobodnego wyboru placówki. Nie jest to może problem dla pacjentów, którzy mają już ustalone dokładnie, jaki rodzaj, markę sprzętu wybierają. Gorzej dla nowych osób, które dopiero po raz pierwszy korzystają z refundacji. Wtedy przez ten okres nie mogą zmienić sklepu, a jeśli on nie posiada innego wyboru, to będzie wielki problem dla pacjenta.
 
Zastanawiające jest też, jak będzie z realizacją dofinansowania wyrobów medycznych ze środków PFRON, gdzie dalej w rozporządzeniu obowiązują wersje papierowe faktury zakupowej (oryginał) oraz kserokopia zlecenia. W takim przypadku dojdzie bowiem do sprzeczności przepisów z życiem. Jeśli osoba niepełnosprawna nie dostarczy tych dokumentów, nie otrzyma refundacji.
 
e-recepta
 
Od stycznia 2020 r. będzie obowiązywała każdego lekarza. Na pewno też oszczędzi czas pacjentów i wyeliminuje błędy w receptach. Gorzej niestety z czasem i obłożeniem pracą dla lekarzy.
 
Zalety e-recepty:
• jeżeli przepisano więcej leków, nie trzeba prosić o odpis i nie utracimy refundacji — każdy lek można kupić w dowolnej aptece,
• nie ma ryzyka, że otrzymamy niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna,
• nie zgubimy jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Internetowym Koncie Pacjenta,
• do zrealizowania w każdej aptece w Polsce.
 
Jeżeli korzystamy z IKP:
• w każdej chwili można sprawdzić, jak przyjmować lek — na e-recepcie znajdziesz informacje o przepisanym dawkowaniu,
• otrzymamy kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej, po ustaleniu z lekarzem),
• możemy sprawdzać dawkowanie leków przepisanych dzieciom do 18. roku życia.
 
Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
 
Do logowania będzie potrzebny profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Można też zalogować się przez swoje konto w banku, np. PKO BP a także poprzez konto internetowe IKO lub Inteligo.
 
Korzyści z posiadania IKP to:
• otrzymywanie e-recepty SMS-em lub e-mailem — wystarczy podanie swojego numeru telefonu lub adresu e-mail,
• możliwość wykupienia leków z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji,
• udostępnianie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków,
• dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia,
• otrzymywanie kolejnych e-recept bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej, po ustaleniu z lekarzem).
 
e-potwierdzenie zlecenia na wyroby medyczne Elektronicznego Systemu NFZ
 
Innym udogodnieniem dla pacjentów i lekarzy jest wprowadzenie e-potwierdzenia zlecenia na wyroby medyczne Elektronicznego Systemu NFZ.
 
Jak działa e-potwierdzenie:
• Lekarz wystawia zlecenie w  elektronicznym systemie NFZ oraz potwierdza uprawnienia pacjenta w nowym systemie NFZ.
• Pacjent otrzymuje wydruk na wyroby medyczne od 1 do 12 miesięcy oraz wydruk potwierdzenia uprawnień do odbioru produktów refundowanych.
 
Jeśli pacjent otrzyma obydwa wydruki nie musi iść do punktu NFZ, aby potwierdzić zlecenie. Może skierować się do sklepu medycznego, aby zrealizować zlecenie.
 
• Pacjent przychodzi do sklepu medycznego z wydrukiem zlecenia oraz wydrukiem potwierdzenia uprawnień na wyroby medyczne.
• Sklep medyczny wydaje wyroby medyczne na okres od 1 do 6 miesięcy zgodnie z  decyzją pacjenta. Pacjent zostawia zlecenie w sklepie.
• Jeśli pacjent decyduje się na częściowy odbiór wyrobów powinien zachować sobie numer zlecenia, potrzebny przy kolejnej wizycie w sklepie.
• Realizacja całego zlecenia na 6 miesięcy musi się odbyć w  tym samym sklepie.
 
System Obsługi Wsparcia (SOW)
 
System Obsługi Wsparcia to platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne i  jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o  wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
System SOW powstał celem zwiększenia dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 
System SOW umożliwia osobom niepełnosprawnym i  podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i  instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.
 
Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
• uzyskanie informacji,
• wypełnienie wniosku,
• podpisanie i złożenie wniosku,
• dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
• zapoznanie się ze wzorem umowy,
• rozliczenie dofinansowania.
 
Darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl), za którego pośrednictwem można ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 
Jedyne, co jest potrzebne to:
• dostęp do internetu,
• aktywne konto w Systemie SOW,
• posiadanie Profilu Zaufanego, który można potwierdzić w wielu instytucjach pożytku publicznego oraz on-line na stronach dziesięciu różnych banków.
 
Zainteresowani mogą również skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.
 
Więcej szczegółowych informacji można także uzyskać kontaktując się z bezpłatną infolinią:
800 889 777
(czynną w dni robocze w godz. 9:00- 17:00).
 
Więcej informacji:
www.portal-sow.pfron.org.pl
 
Strony internetowe:
www.mz.gov.pl
www.nfz.gov.pl
www.pfron.org.pl
www.sow.pfron.org.pl

Autor tekstu:

» powrót

©2023 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners