Głos Pacjenta Onkologicznego Nr 6/2019 (39)

GŁOS ONKOLOGI CZNEGO www.pkopo.pl Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych G Ł O S Nr 6/2019 (39) 2019 – rok startu do onkologicznego maratonu red. Aleksandra Rudnicka Narodowa Strategia Onkologiczna Wspólny projekt Nigdy nie można tracić nadziei Jan Salamonik, wiceprezes PKPO Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia Andrzej Piwowarski prezes POL-ILKO Sprawdź stan odżywienia swojego organizmu Ankieta Onkoprzestrzeń Kreatywna Maria Poszwińska Stefan Żuchowski Transgraniczny monitoring Aleksandra Kita Jak zwiększyć zgłaszalność na badania profilaktyczne Dorota Szwałek Pierwszy w polsce portal pacjentówonkologicznych glospacjenta.pl Wkraczamy w ważny rok dla polskiej onkologii – pierwszy rok realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej. Dokument będący podstawą tego projektu był tematem debaty „Narodowa Strategia Onkologiczna – szanse i zagrożenia” przeprowadzonej w Sierakowie, w grudniu 2019 r. w ramach warsztatów zimowej Akademii Dobrych Praktyk dla liderów organizacji pacjentów onkologicznych. Podczas debaty omówiono 5 priorytetów, na których skupia się Strategia: profilaktykę, kadry, innowacje, zmiany orga- nizacyjne i opiekę okołoonkologiczną. Jak podkreślono, NSO to projekt długoterminowy (10 lat) i wieloaspektowy, dotyczący także obszarów do- tychczas pomijanych przez polski system opieki onkologicznej. Efekty jego działania nie będą widoczne od razu, w pierwszych latach, ale jego kon- sekwentna, zgodna z wyznaczonymi terminami realizacja daje szansę na sukces, nawet jeśli niezwykle ambitne cele Strategii nie zostaną osiągnięte w 100%. Zagrożeniem ich realizacji, jak wskazano, może być brak kadr i niedostateczne finansowanie tak szeroko zakreślonych planów. Ważną rolę we wdrażaniu założeń Strategii wyznaczono organizacjom pacjentów, których przedstawiciele brali także udział w tworzeniu NSO i powinni stać się jej propagatorami, zwłaszcza w zakresie profilaktyki. Zdaniem liderów organizacji pacjentów, Narodowa Strategia Onkologiczna powinna stać się wspólnym projektem realizowanym ponad podziałami środowiskowymi i politycznymi, co będzie z pewnością kluczem do jej sukcesu. Debata „Narodowa Strategia Onkologiczna – szanse i zagrożenia”, Sieraków, 12 grudnia 2019 r. Od lewej: Aleksandra Rudnicka – rzecznik PKPO, dr Dariusz Godlewski, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, minister Sławomir Gadomski MZ, Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, minister Maciej Miłkowski MZ, Krystyna Wechmann – prezes PKPO. NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA Wspólny projekt

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=