Adam Maciejczyk

Adam Maciejczyk

Adam Maciejczyk

Adam Maciejczyk

dr hab. n. med.

Pacjent w sieci onkologicznej może czuć się bezpiecznie Miniony rok był bardzo ważny dla polskiej onkologii. Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej pokazał, że wprowadzenie rejestrów onkologicznych i monitorowanie jakości w onkologii jest możliwe. Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego przedstawia wyniki Pilotażu i podkreśla – Jesteśmy na początku tego procesu, ale w końcu go rozpoczęliśmy. Jeśli ktoś zapyta mnie, czy warto kontrolować jakość, dzięki której pacjentka z rakiem piersi trafi na zabieg oszczędzający i zachowa pierś lub pacjent z podejrzeniem raka płuc otrzyma szybszy termin na pierwszą wizytę – bez wahania odpowiem, że warto.
Radioterapia w polskiej onkologii – od historii do współczesności Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – onkolog, specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej, szczególnie terapii nowotworów wieku dziecięcego, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Prof. Adam Maciejczyk przedstawia rozwój radioterapii i ocenia aktualny stan tej metody leczenia w polskiej onkologii.
Pacjenci potrzebują kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, kierownik Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przedstawia koncepcję usieciowienia opieki onkologicznej.