Barbara Jobda

Barbara Jobda

Barbara Jobda

Barbara Jobda

Pielęgniarka onkologiczna jest najbliżej pacjenta

Barbara Jobda, pielęgniarka z ponad 30-letnim stażem pracy w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Inicjatorka utworzenia specjalizacji z pielęgniarstwa onkologicznego oraz współautorka programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek w tej dziedzinie. Współzałożycielka oraz aktualna prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Członek Rady Programowej Koalicji do Walki z Rakiem Szyjki Macicy.