Dorota Kaniewska

Dorota Kaniewska

Dorota Kaniewska

Dorota Kaniewska

Życie codzienne stomika Dorota Kaniewska od 15 lat żyje ze stomią. Jest Prezesem Oddziału Regionalnego Pol-ilko w Warszawie, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko. Przedstawia życie codzienne stomika i problemy, z jakimi zmaga się polskie środowisko stomików.