Dorota Karkowska

Dorota Karkowska

Dorota Karkowska

Dorota Karkowska

Prawo pacjenta do poszanowania intymności a obecność studentów kierunków medycznych
Obecności studentów i osób wykonujących zawód medyczny dla celów edukacyjnych w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego jest obecnie uregulowana w dwóch przepisach: art. 36 ust.4 u.z.l. i art. 22 ust. 2 u.p.p.
 
Obowiązek przekazania pacjentowi przystępnej informacji a formularze zgody
Czy pacjent musi podpisać formularz zgody i jakie są konsekwencje jego nie podpisania?