Elżbieta Bandelewicz-Boniakowska

Elżbieta Bandelewicz-Boniakowska

Elżbieta Bandelewicz-Boniakowska

Elżbieta Bandelewicz-Boniakowska

Opieka domowa pacjenta ze stomią Elżbieta Bandelewicz-Boniakowska, dyplomowana pielęgniarka, posiadająca wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami ze stomią przekazuje uwagi na temat optymalnego modelu opieki domowej nad pacjentami ze stomią i wskazówki dla pacjentów stomijnych na czas pandemii koronawirusa.
Opieka domowa pacjenta ze stomią Elżbieta Bandelewicz-Boniakowska, dyplomowana pielęgniarka, posiadająca wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami ze stomią przekazuje uwagi na temat optymalnego modelu opieki domowej nad pacjentami ze stomią i wskazówki dla pacjentów stomijnych na czas pandemii koronawirusa.