Elżbieta Olszewska-Mojsej

Elżbieta Olszewska-Mojsej

Elżbieta Olszewska-Mojsej

Elżbieta Olszewska-Mojsej

Opieka lekarza rodzinnego nad dzieckiem z chorobą nowotworową Elżbieta Olszewska-Mojsej jest lekarzem specjalistą chorób dziecięcych w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej MED 8 w Miechowicach i lekarzem orzecznikiem w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Pani doktor przedstawia najczęstsze problemy, z jakimi zmagają się lekarze pediatrzy sprawujący opiekę na dziećmi z chorobą nowotworową w placówkach POZ.