Iwona Hus

Iwona Hus

Iwona Hus

Iwona Hus

prof. dr hab. n. med.

Czynniki wpływające na jakość życia u chorych na szpiczaka plazmocytowego Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, kierownik Zakładu Transplantologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autorka i współautorka publikacji z zakresu hematologii, onkologii i immunologii klinicznej. Główny kierunek zainteresowań naukowych i klinicznych to zagadnienia dotyczące immunobiologii i leczenia chorób limfoproliferacyjnych. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zastępca redaktora naczelnego Acta Haematologica Polonica. Członek Europejskiego Towarzystwa Hematologii.