Jacek Furtak

Jacek Furtak

Jacek Furtak

Jacek Furtak

dr n. med.

Fot. Marcin J. Walczak
Rola badań genetycznych w diagnostyce i leczeniu operacyjnym glejaków Dr n. med. Jacek Furtak jest Ordynatorem Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ w Bydgoszczy. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu nowotworów Ośrodkowego Układu Nerwowego, w szczególności pochodzenia glejowego.