Jan Zaucha

Jan Zaucha

Jan Zaucha

Jan Zaucha

prof. dr hab. n. med.

Chłoniak Hodgkina, czyli początek onkologii klinicznej Prof. dr hab. n. med. Jan Zaucha, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawia standardy diagnostyki i leczenia chłoniak Hodgkina.