Jerzy Hołowiecki

Jerzy Hołowiecki

Jerzy Hołowiecki

Jerzy Hołowiecki

Prof. dr hab. n. med.

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Oddział w Gliwicach
Chłoniak Hodgkina

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Oddział w Gliwicach, przedstawia najnowsze doniesienia dotyczące nowych terapii molekularnych w leczeniu pacjentów z chłoniakiem Hodgkina.