Julian Malicki

Julian Malicki

Julian Malicki

Julian Malicki

prof.

Eksperci o staraniach na rzecz rozwoju polskiej protonoterapii Podczas gdy na świecie powstają kolejne ośrodki zapewniające leczenie skuteczną formą radioterapii, jaką jest protonoterapia, w Polsce dostępność do niej jest bardzo ograniczona, a pacjenci zmuszeni są do migracji zdrowotnych do innych krajów Unii Europejskiej. Odpowiedzią na potrzeby rodzimych pacjentów zmagających się z nowotworami jest Projekt INPRONKO, o którego rozwój starają się eksperci z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu oraz członkowie Konsorcjum Projektu – 19 instytucji: uniwersytetów, ośrodków onkologicznych oraz samorządów z pięciu województw Polski Zachodniej: wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.