Katarzyna Borowicz

Katarzyna Borowicz

Katarzyna Borowicz

Katarzyna Borowicz

Rola rodziny i bliskich pacjenta w chorobie nowotworowej

Obraz sytuacji widziany z dwóch perspektyw – chorego i osób wspierających.