Katarzyna Cieślak

Katarzyna Cieślak

Katarzyna Cieślak

Katarzyna Cieślak

Dar losu czy pyrrusowe zwycięstwo? Trudy życia ozdrowieńca Katarzyna Cieślak – psycholog, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii PTPO. Od wielu lat współpracuje i wspiera Federację Stowarzyszeń „Amazonki”.