Katarzyna Derwich

Katarzyna Derwich

Katarzyna Derwich

Katarzyna Derwich

prof.

OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA. Najczęstszy nowotwór wieku dziecięcego Prof. Katarzyna Derwich z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu przedstawia podstawowe informacje o najczęstszym nowotworze u dzieci – ostrej białaczce limfoblastycznej, jej epidemiologii, etiologii, objawach oraz standardowym i innowacyjnym leczeniu.
OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA. Najczęstszy nowotwór wieku dziecięcego Prof. Katarzyna Derwich z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu przedstawia podstawowe informacje o najczęstszym nowotworze u dzieci – ostrej białaczce limfoblastycznej, jej epidemiologii, etiologii, objawach oraz standardowym i innowacyjnym leczeniu.