Krystyna Wechmann

Krystyna Wechmann

Krystyna Wechmann

Krystyna Wechmann

prezes

Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Federacji Stowarzyszeń Amazonki
Ośrodki marzeń

W Europie już kilkanaście lat temu zauważono, że kompleksowa, wielodyscyplinarna diagnostyka i leczenie kobiet z rakiem piersi ma wpływ na wyniki terapii, podnosi wskaźniki jej skuteczności, w tym najważniejszy z nich dotyczący 5-letnich przeżyć. W tym celu w wielu krajach europejskich powstała sieć kompleksowych, specjalistycznych ośrodków leczenia raka piersi BREAST CANCER UNITS. O tym, czy w Polsce mamy szanse na utworzenie sieci BCU pisze prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” – Krystyna Wechmann.