Krzysztof Jamroziak

Krzysztof Jamroziak

Krzysztof Jamroziak

Krzysztof Jamroziak

prof. dr hab. n. med.

Dostęp do nowoczesnych terapii na szpiczaka plazmocytowego w Polsce Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak od 2014 r. pracuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, wiceprezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego (PMC) i aktywny członek Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz) oraz Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). Zainteresowania naukowe prof. Jamroziaka koncentrują wokół zagadnień związanych z podłożem genetycznym, farmakogenomiką i terapią indywidualizowaną hematologicznych chorób nowotworowych.