Leszek Borkowski

Leszek Borkowski

Leszek Borkowski

Leszek Borkowski

dr n. farm.

Co to są działania niepożądane leków onkologicznych Dr nauk farm. Leszek Borkowski, farmaceuta z 45-letnim stażem, a także pacjent onkologiczny dzieli się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat działań niepożądanych terapii onkologicznych oraz wskazuje na potrzebę aktywnego zaangażowania pacjenta w leczenie i poszerzanie wiedzy na temat otrzymywanej terapii.
Stany psychiczne pacjenta onkologicznego a farmakoterapia Dr n. farm. Leszek Borkowski, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także pacjent onkologiczny przedstawia listę niektórych leków stosowanych w terapii pacjentów onkologicznych, które mogą mieć wpływ na stany psychiczne.
Rak prostaty – walka z „przebiegłym” wrogiem Rozmowa z dr n. farm. Leszkiem Borkowskim, farmakologiem klinicznym, zmagającym się z nowotworem prostaty, który mówi o wyjątkowej „inteligencji” tego nowotworu oraz o trudnym dostępie pacjentów do nowoczesnych terapii.