Marta Banout

Marta Banout

Marta Banout

Marta Banout

Terapia Simontonowska – co to takiego? Iwona Nawara i Marta Banout z Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie przedstawiają założenia, cele, metody i znaczenie Terapii Simontonowskiej, która daje wsparcie w procesie choroby i leczenia onkologicznego pacjentom i ich bliskim.