Marta Kuś-Słowińska

Marta Kuś-Słowińska

Marta Kuś-Słowińska

Marta Kuś-Słowińska

Dziedziczenie predyspozycji do rozwoju nowotworów Marta Kuś-Słowińska, diagnosta laboratoryjny, zastępca kierownika Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA w Poznaniu wyjaśnia, dlaczego w trosce o własne zdrowie powinniśmy wykonać testy genetyczne, które pozwolą określić nasze predyspozycje do rozwoju chorób nowotworowych.