Marzena Samardakiewicz

Marzena Samardakiewicz

Marzena Samardakiewicz

Marzena Samardakiewicz

prof.

„Zapomniane plemię” opieka psychoonkologiczna nad pacjentem w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz jest psychologiem klinicznym i psychoonkologiem. Pracuje w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2016 r. pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. W swoim artykule przedstawia problemy związane z opieką nad pacjentem w okresie dorastania i wczesnej młodości wskazując na konieczność stworzenia standardów leczenia tej grupy chorych.