Michał Jachimowicz

Michał Jachimowicz

Michał Jachimowicz

Michał Jachimowicz

O społecznych i ekonomicznych kosztach zastosowania nowoczesnych terapii nowotworów rzadkich

Michał Jachimowicz, ekspert w dziedzinie ekonomiki rynku świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń lekowych, chirurg stomatolog, posiada doświadczenie zawodowe w pracy jako lekarz w szpitalu i w niepublicznej służbie zdrowia, założyciel firmy MAHTA, zajmującej się oceną technologii medycznych pod względem ich skuteczności, bezpieczeństwa i opłacalności oraz sposobach ich finansowania w różnych modelach systemów ubezpieczeń zdrowotnych.