Monika Bajor

Monika Bajor

Monika Bajor

Monika Bajor

Od tych ćwiczeń zależy wszystko Z Moniką Bajor – fizjoterapeutką, mgr rekreacji ruchowej z Zakładu Usprawniania Leczniczego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie rozmawiamy o rehabilitacji dzieci i młodzieży w trakcie i po leczeniu onkologicznym, osiągnięciach, jak również o problemach i potrzebach w zakresie rehabilitacji małych pacjentów z chorobami nowotworowymi.