Monika Duszyńska

Monika Duszyńska

Monika Duszyńska

Monika Duszyńska

Dostępność informacji o badaniu klinicznym – jak pokonać przeszkody Adwokat Monika Duszyńska, z kancelarii Law for Lifesciences, odpowiada na pytania dlaczego pacjentom tak trudno znaleźć informację o badaniu klinicznym. Jakie mogą być rozwiązania tego problemu?
Zamiana leku biologicznego w trakcie procesu terapeutycznego Pacjent otrzymuje w szpitalu określony lek, będący lekiem biologicznym, lek wykazuje skuteczność, a pacjent dobrze go toleruje. Czy szpital może zmienić mu lek na inny, zawierający tę samą substancję czynną? Na przykład lek biopodobny zostaje zmieniony na inny biopodobny o tej samej nazwie międzynarodowej, lub lek oryginalny zostaje zamieniony na lek biopodobny (najczęstsza sytuacja). Dlaczego tak się dzieje? Jakie czynniki o tym decydują? Adw. Monika Duszyńska z kancelarii Law for Lifesciences odpowiada na te pytania.
Ratunkowy dostęp do technologii medycznych – ocena projektu regulacji Adwokat Monika Duszyńska udziela pomocy prawnej z zakresu m.in. refundacji i przepisów regulacyjnych firmom z sektora farmaceutycznego i wyrobów medycznych oraz podmiotom leczniczym. Przygotowywała oraz negocjowała projekty instrumentów dzielenia ryzyka. Poprosiliśmy Panią adwokat o dokonanie wstępnej oceny projektu regulacji, która miałaby wprowadzić dostęp do refundowanego niestandardowego leczenia. Aktualnie jest to projekt Ministerstwa Zdrowia, który budzi największe zainteresowanie wśród pacjentów onkologicznych.
Dlaczego niektóre leki nie trafiają do refundacji Adwokat Monika Duszyńska udziela pomocy prawnej z zakresu refundacji i prawa farmaceutycznego firmom z sektora farmaceutycznego i wyrobów medycznych oraz podmiotom leczniczym. Przygotowała oraz negocjowała projekty instrumentów dzielenia ryzyka. Wielokrotnie brała udział w negocjacjach cenowych z Komisją Ekonomiczną Ministerstwa Zdrowia. W artykule stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego negocjacje w sprawie refundacji leków kończą się często niepowodzeniem, a leki są niedostępne dla pacjentów.