Piotr Wysocki

Piotr Wysocki

Piotr Wysocki

Piotr Wysocki

prof. dr hab. n med.

Zaawansowany rak prostaty – nowe szanse dla chorych

W ostatnich kilku latach obserwuje się intensywny rozwój nowych leków na zaawansowanego raka prostaty. Do niedawna chorzy z tzw. rakiem prostaty opornym na kastrację, czyli tacy, u których przestała działać standardowa hormonoterapia, mieli do wyboru tylko jeden preparat w ramach chemioterapii. Od 2011r. pacjenci w Europie zyskali trzy nowe leki, z czego najnowszy zarejestrowano w czerwcu 2013 r.

Prof. Piotr Wysocki udziela informacji na temat diagnostyki, leczenia, dostępności najnowszych terapii w Polsce i postępów medycyny w leczeniu zaawansowanego raka prostaty na świecie.
 
Pytania do onkologa Zadajemy pytania prof. Piotrowi Wysockiemu dotyczące sytuacji młodych osób chorych na nowotwory