Prof. Francesco de Lorenzo

Prof. Francesco de Lorenzo

Prof. Francesco de Lorenzo

Prof. Francesco de Lorenzo

prezes Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC)