Tomasz Sacha

Tomasz Sacha

Tomasz Sacha

Tomasz Sacha

Dr hab. n. med.

Katedra i Klinica Hematologii UJ w Krakowie. Przewodniczący Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
Przewlekła białaczka szpikowa Dr hab. n. med., prof Uniwersytetu Jagiellońskiego Tomasz Sacha, specjalista II stopnia chorób wewnętrznych i hematologii oraz diagnosta laboratoryjny. Prowadzona przez niego pracownia nadzoruje proces standaryzacji oznaczania ilościowego genu BCR/ABL1 typowego dla przewlekłej białaczki szpikowej. Za pracę na rzecz pacjentów został uhonorowany nagrodą „Zasłużony dla Życia”. Sprawuje funkcje przewodniczącego sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz przewodniczącego sekcji ds. przewlekłej białaczki szpikowej Polskiej Grupy Białaczek Dorosłych (PALG).
Mielofibroza – jest szansa na nowoczesne leczenie

Dr hab. n. med. Tomasz Sacha – adiunkt, specjalista II stopnia z chorób wewnętrznych, hematologii i diagnostyki laboratoryjnej. Od 1992 r. pracuje w Katedrze i Klinice Hematologii UJ w Krakowie. Przewodniczący Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. W kręgu zainteresowań dr Tomasza Sachy leżą zagadnienia związane z nowoczesnym leczeniem chorób mieloproliferacyjnych i wykorzystaniem metod biologii molekularnej w rozpoznawaniu, określaniu ryzyka i ocenie skuteczności ich leczenia.