Wojciech Golusiński

Wojciech Golusiński

Wojciech Golusiński

Wojciech Golusiński

prof.

Rehabilitacja pacjentów z nowotworami głowy i szyi Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński oraz mgr Dominika Kozłowska z Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii przedstawiają główne problemy pacjentów związane z terapią nowotworów głowy i szyi, dotyczące utraty mowy i zaburzeń funkcji przełykania oraz metody ich rehabilitacji.
Leczenie chirurgiczne nowotworów głowy i szyi Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński oraz lek. med. Krzysztof Przybylski z Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii wyjaśniają, jakie zabiegi chirurgiczne i z wykorzystaniem jakich nowych technologii są stosowane w terapii pacjentów z nowotworami głowy i szyi.
Nowotwory głowy i szyi. Czy możliwe jest wczesne wykrycie, mało inwazyjne leczenie, szybki powrót pacjenta do zdrowia i pracy? Prof. Wojciech Golusiński, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi, Sekretarz Generalny European Head and Neck Society (EHNS). Najbardziej znany polski laryngolog – chirurg głowy i szyi w Europie. Autor ponad 160 prac, doniesień i referatów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, dotyczących przede wszystkim profilaktyki i zakażenia wirusem HPV oraz czynników kancerogennych, a także markerów nowotworowych w rakach głowy i szyi. Inne zagadnienia poruszane w pracach prof. Golusińskiego to: chirurgia głowy i szyi ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości rekonstrukcyjne po rozległych operacjach oraz funkcjonalna chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych. Z prof. Wojciechem Golusińskim rozmawiamy o problemach związanych z terapią nowotworów głowy i szyi.