• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Troska o zdrowie to inwestycja w kapitał ludzki

2019-11-05

Wojciech Dereszewski wójt Gminy Kurzętnik w województwie warmińsko-mazurskim jest przykładem samorządowca, który troskę o zdrowie mieszkańców gminy traktuje jako inwestycję w kapitał ludzki. W gminie realizowany jest program darmowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom oraz pilotażowy program profilaktyki raka piersi z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia Braster. Działalność prozdrowotna i profilaktyczna władz Gminy Kurzętnik może być wzorem dla innych samorządowców i zasługuje na jak najszersze propagowanie.

   Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zapobieganie chorobom cywilizacji możliwe jest poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Gmina Kurzętnik jest odpowiedzialna za realizację ustawowych zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, tak więc finansowanie programów prozdrowotnych i profilaktycznych stanowi uzupełnienie działalności Narodowego Funduszu Zdrowia. Traktujemy troskę o zdrowie naszych mieszkańców jako inwestycję w kapitał ludzki.
 
   Od 2014 r. w gminie Kurzętnik funkcjonuje program darmowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom. Dla dzieci urodzonych w 2017 roku te szczepienia refundowane są przez państwo, jednak wcześniejsze roczniki nie są wspierane przez władze krajowe. Gmina Kurzętnik planuje dokończyć bezpłatne szczepienie dzieci do czwartego roku życia, aby wszystkie w 2018 roku były zabezpieczone przed tego typu bakteriami. Dzieci są zaszczepiane nowoczesną szczepionką Prevenar 13. W latach 2014–2017 zaszczepiono 582 dzieci na kwotę blisko 90 tys. zł.
 
   Władze Gminy Kurzętnik wdrażają także „Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany w latach 2017–2019”. Rak piersi, jest nowotworem, na który kobiety w Polsce zapadają najczęściej, stanowi również drugą wśród nowotworów złośliwych przyczynę zgonów. Program dotyczy więc ważnego problemu zdrowotnego i społecznego – zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych. Już w połowie ubiegłego wieku rozpoczęto badania, które na początku lat 70. wykazały wstępnie, że regularne badanie piersi wraz z wykorzystaniem diagnostyki obrazowej przynosi efekt w postaci spadku umieralności z powodu raka piersi.
 
   Program ukierunkowany jest na zapobieganie nowotworowi piersi – choroby, w przypadku której wczesne wykrycie i leczenie ma istotne znaczenie. Jest to program pilotażowy badań profilaktycznych skierowanych do pań w wieku od 30. do 49. lat, które znajdują się już w grupie zagrożonej rakiem piersi, ale nie są objęte krajowymi programami diagnostycznymi. Gmina Kurzętnik jako pierwsza jednostka administracyjna w Polsce nawiązała współpracę z firmą Braster S.A. – autorem innowacyjnego systemu domowej profilaktyki raka piersi. Sto wybranych mieszkanek gminy otrzymało bezpłatnie urządzenie, które pomoże im zadbać o zdrowie piersi.
 
   Urządzenie BRASTER to termograficzny tester kontaktowy do wczesnego wykrywania patologii termicznych, a w szczególności raka piersi u kobiet, wykorzystujący technologię pasywnych matryc ciekłokrystalicznych. Tester jest łatwy i intuicyjny w użyciu, wystarczy go przyłożyć do badanej piersi, aby pojawił się charakterystyczny dla każdej kobiety obraz termograficzny. Tester jest urządzeniem wielokrotnego użytku, ponadto jest bezpieczny i nieinwazyjny (nie emituje szkodliwego promieniowania jonizującego).
 
   Przeprowadzenie badania wymaga zainstalowania na mobilnym urządzeniu aplikacji, która podaje kolejność i sposób wykonywania poszczególnych czynności. Samo badanie polega na przyłożeniu do piersi urządzenia Braster i odczekaniu ok. 15. sekund. O ilości przyłożeń, które należy wykonać decyduje aplikacja na podstawie określonej wielkości piersi.
 
   Po wykonaniu badania, które trwa około 20. minut, zgromadzony materiał (obrazy termograficzne) za pośrednictwem aplikacji „Braster Care” przesyłane są do Centrum Telemedycznego Braster i tam są analizowane. W ciągu dwóch dni roboczych przesyłana jest informacja zwrotna, czy podczas badania stwierdzono obecność niepokojących zmian czy też nie. Jeżeli taka zmiana jest zaobserwowana wówczas kobieta informowana jest o konieczności udania się do swojego lekarza celem pogłębienia diagnostyki.
 
   Badania wykonywane Brasterem pozwalają na uwidocznienie nawet bardzo małych zmian nowotworowych, zanim staną się one wyczuwalne przez lekarza w badaniu palpacyjnym lub przez kobietę w samobadaniu. Nowotwory piersi są chorobami postępującymi, a więc guzki o  niewielkich rozmiarach częściej oznaczają wczesną fazę choroby, w której jest lepsze rokowanie, większa szansa na pełne wyleczenie oraz większy odsetek operacji oszczędzających pierś. Badania kliniczne dowodzą, że kobiety które regularnie poddają się badaniom dużo rzadziej umierają na raka piersi.
 
   Nasza gmina postanowiła zadbać o zdrowie kobiet i zakupiła system Braster, który pozwala na komfortowe badanie piersi w zaciszu domowym. Wiemy jak ważna jest profilaktyka raka piersi, dlatego postanowiliśmy umożliwić mieszkankom gminy Kurzętnik całkowicie bezpłatny dostęp do tego innowacyjnego urządzenia, które nie tylko pomaga zapobiec tej chorobie, ale także wyrabia nawyk comiesięcznego badania piersi. Mam nadzieję, że uruchomiony program profilaktyki przyczyni się do szybszej wykrywalności złośliwych nowotworów, tym samym zwiększając szansę chorych pań na całkowite wyleczenie.
GPO 5/2017

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners