Terapia wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem

Terapia wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem

Powrót 2021-02-17

Terapia wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem

Aktualności

AOTMIT „ZA” rozszerzeniem opcji terapeutycznych w leczeniu pacjentów z późno nawracającą przewlekłą białaczką limfocytową wenetoklaksem w skojrzeniu z rytuksymabem.

8 lutego 2021 r. Rada Przejrzystości działająca przy Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji uznała za zasadne objęcie refundacją wenetoklaksu w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem (ICD-10 C91.1)”. Pozytywnej rekomendacji udzielił terapii również Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (rekomendacja nr 12/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.). Teraz pacjenci z późno nawracającą lub oporną na leczenie przewlekłą białaczką limfocytową czekają na decyzję ministra zdrowia.

Obecnie z możliwości leczenia wenetoklaksem z rytuksymabem mogą skorzystać jedynie pacjenci, u których choroba powróciła w ciągu 24 miesięcy od zastosowania poprzedniej terapii. Pacjenci, którzy mieli nawrót choroby po więcej niż 24 miesiącach, nie mają do niej dostępu, choć tak samo jej potrzebują.

Terapia wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem jest skuteczna, wolna od chemioterapii i jednocześnie ograniczona w czasie, a to ogromna korzyść dla pacjenta, pozwalająca mu zachować wyższą jakość życia w chorobie i uniknąć działań niepożądanych.
 
Włączenie wenetoklaksu w skojrzeniu z rytuksymabem do terapii dla pacjentów z późnym nawrotem lub oporną przewlekłą białaczką limfocytową otworzy im dostęp do nowoczesnego leczenia, pozwoli na dłuższe życie bez postępu choroby i na zakończenie terapii po dwóch latach.
 
 
Aleksandra Rudnicka
Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Pozostałe wydarzenia
 • BEZPIECZNE LECZENIE CHORYCH Z RAKIEM JALITA GRUBEGO NIE TYLKO W DOBIE PANDEMII COVID-19

  Po roku od pierwszych decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, umożliwiającej stosowanie chemioterapii w domu - teraz wszyscy pacjenci z rakiem jelita grubego będą mogli otrzymać chemioterapię w warunkach domowych – także w przypadku, gdy są objęci programem lekowym. Dla pacjentów to ogromna wygoda i bezpieczeństwo zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, a dla systemu ochrony zdrowia ograniczenie liczby hospitalizowanych pacjentów i realne oszczędności.

 • WYKAZ TECHNOLOGII LEKOWYCH O WYSOKIM POZIOMIE INNOWACYJNOŚCI Z DNIA 26 LUTEGO 2021 R. 26 lutego br. zgodnie z założonym w Ustawie o Funduszu Medycznym terminie 3 miesięcy Agencja Oceny Technologii Medycznych opublikowała pierwszą Listę technologii lekowych o wysokiej innowacyjność, które mogą być refundowane w ramach wczesnego warunkowego dostępu.
 • Rusza Poradnia Praw Pacjenta

  W ramach projektu "Sieć dla zdrowia" już w marcu 2021 r. rusza Poradnia Praw Pacjenta, w której eksperci udzielać będą bezpłatnych porad z zakresu praw pacjenta, konsultacji publicznych, spraw administracyjnych.

 • Konferencja Promocji Zdrowia pt.  „Zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna, zdrowa rodzina” Konferencja odbędzie się 9 marca 2021 (wtorek), godz.11.00, w formule online.
 • Nadzieja dla chorych na raka pęcherza moczowego – Urząd Europejski zarejestrował awelumab

  Rak urotelialny to nowotwór błony śluzowej układu moczowego.  Stanowi on 90% diagnozowanych przypadków rak pęcherza moczowego, występuje również w wyściółce nerki czy moczowodu.  Rocznie w Polsce diagnozuje się ok 6 000 przypadków nowych zachorowań, z czego 4 krotnie częściej rak ten dotyka mężczyzn.

 • ONKOODZICE.PL - nowy portal

  Nowy portal onkorodzice.pl, który rusza właśnie 15 lutego w Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami u Dzieci, powstał z inicjatywy środowiska medycznego, Fundacji ISKIERKA oraz firm technologicznych 3Soft i Netology. Patronem merytorycznym jest Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Rezultatem tej współpracy jest obszerna, rzetelna baza wiedzy na temat nowotworów dziecięcych, z której mogą korzystać zarówno rodzice chorujących dzieci, jak i środowisko medyczne. Ma ułatwić wymianę doświadczeń z innymi rodzicami znajdującymi się w podobnej sytuacji oraz dać wsparcie w wielu obszarach związanych z onkologią dziecięcą.

 • 15 lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami u Dzieci Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 1100 - 1200 przypadków nowych zachorowań na nowotwory u dzieci, spośród których najczęściej występującymi są: guzy mózgu, chłoniaki, mięsaki oraz nowotwory układu krwiotwórczego - w szczególności białaczka.
 • Powołanie Rady ds. Ochrony Zdrowia Dzisiaj prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Ochrony Zdrowia, która zaczyna pracę od wielkiego wyzwania, jakim jest pandemia Covid-19.