#onkochrona

#onkochrona

Powrót 2020-07-31

#onkochrona

Aktualności

Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec, dzięki wsparciu firmy Amgen przygotowała specjalnie dla Państwa „zestaw pierwszej potrzeby” zawierający środki ochrony osobistej dedykowany pacjentom hematoonkologicznym.
Pacjenci z nowotworami krwi i układu chłonnego są w grupie podwyższonego ryzyka występowania ciężkiego przebiegu COVID-19, dlatego powinni być objęci szczególną troską i środkami bezpieczeństwa. 

Odpowiedzialność i solidarność nabierają dzisiaj szczególnego znaczenia. Jako organizacja pozarządowa od lat działająca na rzecz polskich pacjentów hematoonkologicznych postanowiliśmy wesprzeć Państwa w tym trudnym czasie pandemii poprzez zapewnienie podstawowych środków ochrony osobistej zgodnych z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. – mówi Łukasz Rokicki, prezes Zarządu Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec.
 
 
W skład zestawu pierwszej potrzeby wchodzą:
- maski jednorazowe, sztuk: 50 
- przyłbica ochronna 1 szt. (przyłbicę należy dezynfekować po każdym użyciu)
- rękawiczki jednorazowe, sztuk: 20

Stosowanie ww. środków ochrony osobistej wraz z zachowaniem zasad szczególnego reżimu sanitarnego pozwolą Państwu ograniczyć możliwość transmisji wirusa i zakażenia.
Pozostałe wydarzenia
  • Projekt wrześniowej listy leków refundowanych W piątek Ministerstwo Zdrowia opublikowało Projekt wrześniowego obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r.
  • Kompleksowa opieka onkologiczna dla pacjentów z rakiem jelita grubego Ministerstwo Zdrowia przyjęło rozporządzenie o utworzeniu Colorectal Cancer Unitów, czyli ośrodków gwarantujących dostęp do kompleksowego modelu opieki nad pacjentami z rakiem jelita grubego.
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez prezydenta RP projektu ustawy o Funduszu Medycznym Transmisja posiedzenia z 5 sierpnia 2020 r. dot. konsultacji nad projektem ustawy o Funduszu Medycznym.
  • Czy grozi nam delistacja leków? Odpowiada wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski W związku z licznymi zapytaniami od zaniepokojonych pacjentów i liderów organizacji współpracujących z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych dotyczących zmian legislacyjnych proponowanych w ramach projektu ustawy o Funduszu Medycznym oraz rządowym projekcie nowelizacji specustawy o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w czasie pandemii, a także o planowanych zmianach legislacyjnych w 2020 roku, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Aleksandra Rudnicka poprosiła o wypowiedź wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego.
  • Światowy Dzień Raka Płuca 1 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Raka Płuca - nowotworu, na który najczęściej chorują i z powodu którego najczęściej odchodzą pacjenci onkologiczni na całym świecie.
  • Szpiczak plazmocytowy - Czarny punkt na mapie Europy W wielu krajach europejskich pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym leczeni nowoczesnymi terapiami żyją dłużej niż w Polsce, a ich choroba ma charakter przewlekły. - Mogą pracować, prowadzić życie rodzinne oraz realizować plany i marzenia. Chcemy, aby polscy chorzy też mieli taką szansę – apelował Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita podczas debaty zorganizowanej przez Fundację Carita im. Wiesławy Adamiec oraz Fundację „Żyjmy Zdrowo”.
  • Gdy naruszone zostają prawa pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta apeluje do organizacji pacjentów o zgłaszanie szystkich niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw pacjenta.
  • Nowa Rada Narodowego Funduszu Zdrowia Minister zdrowia powołał na 5.letnią kadencję Radę Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziesięcioosobowy zespół jest oopiniodawczo - doradczym organem prezesa Funduszu, a także kontrolnym. Publikujemy nazwiska członków rady.