Nadzieja dla chorych na raka pęcherza moczowego – Urząd Europejski zarejestrował awelumab

Nadzieja dla chorych na raka pęcherza moczowego – Urząd Europejski zarejestrował awelumab

Powrót 2021-02-17

Nadzieja dla chorych na raka pęcherza moczowego – Urząd Europejski zarejestrował awelumab

Aktualności

Rak urotelialny to nowotwór błony śluzowej układu moczowego.  Stanowi on 90% diagnozowanych przypadków rak pęcherza moczowego, występuje również w wyściółce nerki czy moczowodu.  Rocznie w Polsce diagnozuje się ok 6 000 przypadków nowych zachorowań, z czego 4 krotnie częściej rak ten dotyka mężczyzn.

25 stycznia br., Komisja Europejska (KE) zatwierdziła awelumab jako monoterapię w leczeniu podtrzymującym pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym (UC), którzy odpowiedzieli na leczenie chemioterapią na bazie platyny.

Awelumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne, którego działanie jest skierowane na białko nazywane ligandem białka zaprogramowanej śmierci (PD-L1). PD-L1 występuje na powierzchni komórek i przyczynia się do ochrony komórek nowotworowych przed działaniem układu immunologicznego. Awelumab wiąże się z PD-L1 i blokuje to działanie ochronne, umożliwiając tym samym układowi immunologicznemu atakowanie komórek nowotworowych.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku wykazano w badaniu JAVELIN Bladder 100. Jest to wieloośrodkowe, wielonarodowe, randomizowane, otwarte, równoległe badanie III fazy, w którym oceniano efekty leczenia podtrzymującego pierwszego rzutu awelumabem z najlepszą terapią wspomagającą (BSC- best support care) w porównaniu z samym BSC u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym. W badaniu wzięło udział łącznie 700 pacjentów, u których zaobserwowano pełną odpowiedź na chemioterapię opartą na związkach platyny. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej awelumab plus BSC lub samo BSC. Pierwszorzędowym punktem końcowym był OS (całkowite przeżycie) w dwóch pierwotnych populacjach wszystkich pacjentów i pacjentów z guzami PD-L1 +.

Badanie wykazało, że leczenie podtrzymujące oparte na awelumabie i BSC znacząco wydłużyło medianę całkowitego przeżycia (OS) pacjentów w porównaniu ze standardem leczenia (samym BSC). Na dzień 19 stycznia 2020 r. było to odpowiednio 22,1 miesiąca (95% CI, 19,0 do 26,1) w porównaniu z 14,6 miesiąca (95% CI, 12,8 do 17,8).

Na podstawie wyników badania JAVELIN Bladder 100, European Society for Medical Oncology zamieściło rekomendację stosowania awelumabu jako leczenia podtrzymującego pierwszego rzutu w wytycznych dotyczących raka pęcherza moczowego - ESMO Bladder Cancer Guidelines.

Awelumab to aktualnie jedyna terapia, która jako leczenie pierwszej linii wykazała znaczący wpływ na wydłużenie życia pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza moczowego. Rejestracja leku w tym wskazaniu daje szansę wielu chorym na nowotwory urotelialne na leczenie i przedłużenie życia. Aktualnie leczenie immunoterapią jest możliwe w procedurze RDTL (Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych), która od 26 listopada 2020 r. jest znacznie uproszczona i skrócona czasowo.


 Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Pozostałe wydarzenia
 • BEZPIECZNE LECZENIE CHORYCH Z RAKIEM JALITA GRUBEGO NIE TYLKO W DOBIE PANDEMII COVID-19

  Po roku od pierwszych decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, umożliwiającej stosowanie chemioterapii w domu - teraz wszyscy pacjenci z rakiem jelita grubego będą mogli otrzymać chemioterapię w warunkach domowych – także w przypadku, gdy są objęci programem lekowym. Dla pacjentów to ogromna wygoda i bezpieczeństwo zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, a dla systemu ochrony zdrowia ograniczenie liczby hospitalizowanych pacjentów i realne oszczędności.

 • WYKAZ TECHNOLOGII LEKOWYCH O WYSOKIM POZIOMIE INNOWACYJNOŚCI Z DNIA 26 LUTEGO 2021 R. 26 lutego br. zgodnie z założonym w Ustawie o Funduszu Medycznym terminie 3 miesięcy Agencja Oceny Technologii Medycznych opublikowała pierwszą Listę technologii lekowych o wysokiej innowacyjność, które mogą być refundowane w ramach wczesnego warunkowego dostępu.
 • Rusza Poradnia Praw Pacjenta

  W ramach projektu "Sieć dla zdrowia" już w marcu 2021 r. rusza Poradnia Praw Pacjenta, w której eksperci udzielać będą bezpłatnych porad z zakresu praw pacjenta, konsultacji publicznych, spraw administracyjnych.

 • Konferencja Promocji Zdrowia pt.  „Zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna, zdrowa rodzina” Konferencja odbędzie się 9 marca 2021 (wtorek), godz.11.00, w formule online.
 • Terapia wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem

  AOTMIT „ZA” rozszerzeniem opcji terapeutycznych w leczeniu pacjentów z późno nawracającą przewlekłą białaczką limfocytową wenetoklaksem w skojrzeniu z rytuksymabem.

 • ONKOODZICE.PL - nowy portal

  Nowy portal onkorodzice.pl, który rusza właśnie 15 lutego w Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami u Dzieci, powstał z inicjatywy środowiska medycznego, Fundacji ISKIERKA oraz firm technologicznych 3Soft i Netology. Patronem merytorycznym jest Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Rezultatem tej współpracy jest obszerna, rzetelna baza wiedzy na temat nowotworów dziecięcych, z której mogą korzystać zarówno rodzice chorujących dzieci, jak i środowisko medyczne. Ma ułatwić wymianę doświadczeń z innymi rodzicami znajdującymi się w podobnej sytuacji oraz dać wsparcie w wielu obszarach związanych z onkologią dziecięcą.

 • 15 lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami u Dzieci Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 1100 - 1200 przypadków nowych zachorowań na nowotwory u dzieci, spośród których najczęściej występującymi są: guzy mózgu, chłoniaki, mięsaki oraz nowotwory układu krwiotwórczego - w szczególności białaczka.
 • Powołanie Rady ds. Ochrony Zdrowia Dzisiaj prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Ochrony Zdrowia, która zaczyna pracę od wielkiego wyzwania, jakim jest pandemia Covid-19.