Głos Pacjenta Onkologicznego Nr 4/2019 (37)

GŁOS ONKOLOGI CZNEGO www.pkopo.pl Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych G Ł O S Nr 4/2019 (37) DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE TERAPII ONKOLOGICZNYCH Dlaczego w onkologii potrzebni są nowi specjaliści? debata na LAO DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE TERAPII ONKOLOGICZNYCH dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld lek. Michał Kunkiel OPIEKA KARDIOLOGICZNA NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ lek. Jarosław Kępski DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW dr Leszek Borkowski IDEA DAWSTWA SZPIKU Fundacja DKMS PROGRAM REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ dr Joanna Filipowska ZABURZENIA FUNKCJONALNE PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM dr Sławomir Marszałek PRZYGOTOWANIE ORGANIZMU PRZED ZABIEGIEM dr Dawid Murawa ROBOTYKA PRZYSZŁOŚCIĄ MEDYCYNY dr Tomasz Szopiński Trudne słowo ADHERENCE red. Aleksandra Rudnicka We współczesnej medycynie, a zwłaszcza onkologii, dokonuje się ogrom- ny postęp. Leczenie chorych na nowotwory staje się coraz bardziej efek- tywne, zarówno w zakresie chirurgii, radioterapii, jak i farmakoterapii. Jednym z celów, jaki stawiają sobie naukowcy i lekarze, jest zmniejszenie działań niepożądanych terapii onkologicznych, podniesienie jakości ży- cia pacjentów, szczególnie wobec faktu, że choroby nowotworowe mają obecnie charakter przewlekły. Dlatego onkologom potrzebne jest wspar- cie innych, nowych specjalistów, m.in . kardioonkologów, neuroonkolo- gów, dermatoonkologów, dietetyków klinicznych czy specjalistów reha- bilitacji onkologicznej. Konieczne jest również budowanie świadomości i wiedzy pacjentów na temat działań niepożądanych oraz możliwości ich leczenia, tak aby kontynuować w sposób bezpieczny i skuteczny terapię onkologiczną. Działania niepożądane, takie jak neutropenia, neuropatia, niedokrwistość, kardiotoksyczność, powikłania metaboliczne, powikłania zakrzepowo-zatorowe, a także okulistyczne i laryngologiczne, a przede wszystkim ból nie powinny być powodem zaprzestania terapii onkolo- gicznej. Lekarze, nie tylko onkolodzy, ale specjaliści z wielu dziedzin me- dycyny wiedzą, jak je leczyć, a lekarze specjaliści w zakresie rehabilitacji potrafią usprawnić pacjenta po zabiegu chirurgicznym czy z obrzękiem limfatycznym, tak aby jego jakość życia była dobra. Zadaniem pacjenta jest samoobserwacja reakcji organizmu na zastosowane leczenie i infor- mowanie lekarza prowadzącego o występujących działaniach niepożą- danych oraz stosowanie się do zaleceń lekarza w celu ich minimalizacji. Jubileusz XXV-lecia Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, Sieraków, 4 lipca 2019 r. Foto. Ewa Grabiec-Raczak

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk0NjY=