• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko wsparcie pacjentów ze stomią

Organizacja została założona w roku 1987 pod nazwą Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO. W 2008 roku zmieniliśmy nazwę na Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO. Jesteśmy członkiem Europejskiego (EOA) oraz Światowego Stowarzyszenia Stomijnego (IOA). Reprezentujemy 40.000 pacjentów ze stomią w Polsce. Zrzeszamy 1200 członków w 20 oddziałach regionalnych.

   Ważnym elementem działalności POL-ILKO jest wolontariat stomijny. Pomoc osobom, które mają, bądź będą miały wytworzoną stomię jest zadaniem wszystkich towarzystw stomijnych. Specyfiką tego wolontariatu jest fakt, że muszą to być osoby ze stomią, dobrze funkcjonujące w życiu codziennym. Nie jest to łatwe i niestety bardzo trudno znaleźć chętnych oraz odpowiedzialnych stomików.


   Działalność POL-ILKO to przede wszystkim rzecznictwo i stanie na straży praw osób ze stomią do pełnego, bezpłatnego dostępu do sprzętu stomijnego oraz środków do pielęgnacji stomii. Jest to bowiem najważniejszy element poprawnego funkcjonowania stomika po wyłonieniu stomii. Dlatego też cały czas walczymy o podniesienie limitów kwotowych, które obowiązują w niezmienionej wysokości od 12 lat. Policzmy zatem 8% VAT plus inflacja przez te lata i jasno widzimy spadek wartości nabywczej limitów o 50%. Niewiele osób może sobie pozwolić na dokupienie sprzętu i bardzo często zwracają się do nas z dramatycznymi prośbami o pomoc w zaopatrzeniu.

   Drugim ważnym aspektem naszej działalności jest bezpośrednie wsparcie stomików w oddziałach regionalnych. Tu można spotkać się, porozmawiać o każdym problemie, wyjechać wspólnie na ognisko, imprezę integracyjną czy dowiedzieć się o nowościach w zakresie pielęgnacji i opieki nad stomią. Często są to jedyne powody do wyjścia dla stomików, gdyż tylko w tym gronie czują się bezpiecznie. Ponieważ stomia nadal jest tematem tabu w naszym społeczeństwie.

POL-ILKO uczestniczy w różnych przedsięwzięciach dotyczących promocji profilaktyki chorób nowotworowych oraz edukacyjnych kampaniach społecznych. Jest także jednym z inicjatorów i fundatorów powstałej w 2009 roku fundacji – Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Jesteśmy też członkiem European Cancer Patient Coalition (ECPC – Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych).

   Ponadto Stowarzyszenie bierze udział w organizowanych co trzy lata obchodach Światowego Dnia Stomika (World Ostomy Day), który przypada na pierwszy weekend października. Odbywają się one od roku 1993, a ideą i głównym przesłaniem spotkań, których pomysłodawcą był prof. Gerhard Englert z Niemiec jest edukacja, informacja oraz konsolidacja środowiska osób ze stomią, aby przeciwdziałać wykluczeniu, stygmatyzacji i izolacji stomików na całym świecie. Aktywny udział w tych spotkaniach biorą zarówno lekarze jak i pielęgniarki współpracujące z organizacjami pacjentów. Ponadto od 2008 roku decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów POL-ILKO ustanowiony został Krajowy Dzień Stomika, który obchodzony jest co roku 5 października.

   Nasza organizacja została także wyróżnione nagrodą główną Św. Kamila w 2015 roku w kategorii Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami.

W ubiegłym roku POL-ILKO zostało laureatem konkursu grantowego „Zwyczajnie Aktywni”. Ideą konkursu jest szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa osób dotkniętych chorobą, która postrzegana jest nie tylko przez pryzmat wyzwania zawodowego, ale również psychologicznego oraz edukację i dialog pacjentów z lekarzami.
 
PROJEKT ZWYCZAJNIE AKTYWNI

   Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji uczestników, poprzez aktywizację społeczną, promocję wolontariatu stomijnego oraz wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego w dalszej aktywności życiowej.

W ramach projektu odbędą się:

Warsztaty z psychologiem − praca nad własnymi emocjami, poczuciem własnej wartości oraz elementy kontaktów interpersonalnych.
Warsztaty z doradcą zawodowym − możliwości wykorzystania własnej wiedzy i doświadczenia plus korzystanie z nowych technik w dzisiejszych czasach.
Warsztaty ze specjalistą ds. wolontariatu − podstawowe zasady wolontariatu, niezbędne przepisy, znajomość praw i obowiązków wolontariusza.
Kurs podstaw obsługi komputera i Internetu − zajęcia wprowadzające, ukazujące zalety korzystania z komputera − podstawy MS Office, Internet.
Szkolenie wolontariuszy − wyjazdowe, trzydniowe szkolenie dla wybranych 15 uczestników z 5 oddziałów (po 3 osoby z oddziału).
 
   Realizacja tego zadania odbywa się właśnie w tym roku, a przewidziane jest wsparcie dla 75 uczestników w 5 oddziałach regionalnych. Planowane są warsztaty z psychologiem, specjalistą ds. wolontariatu, doradcą zawodowym, kurs podstaw obsługi komputera i Internetu oraz wyjazdowe szkolenie dla 15 osób przygotowujące do pracy wolontariusza stomijnego.
 
   Nasze działania są skierowane przede wszystkim na przełamywanie tabu, którym w naszym kraju jest ciągle rak jelita grubego, profilaktyka tego schorzenia oraz stomia i życie codzienne osób ze stomią. Staramy się organizować środowisko stomijne oraz przełamywać stereotypy tak wśród samych stomików, jak i całego społeczeństwa.
 
prezes Zarządu Głównego POL-ILKO
Andrzej Piwowarski
 
POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE POL-ILKO
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań tel: 660 479 242
mail: polilko@polilko.pl, andrzejpiwowarski@wp.pl
GPO 1/2016

Autor tekstu:

©2021 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners