• YouTube
 • Facebook
 • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Polityka prywatności

2021-03-01

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza witryna jest obsługiwana przez Fundację Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, zwaną dalej Fundacją, ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa, KRS: 0000333981, NIP: 5252459491, REGON: 141943761, telefon: 22 428 36 31, e-mail: info@pkopo.pl, jako administratora danych.

Informacje ogólne

Kwestia poufności i ochrony danych jest tematem, który traktujemy bardzo poważnie i stosujemy się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Za pomocą tej Polityki Prywatności chcemy przekazać Państwu informacje na temat rodzajów danych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki korzystamy z tych danych.

Przechowywanie i wykorzystanie danych

 • 1. Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na witrynę internetową, z uwagi na kwestie techniczne przeglądarka internetowa użytkownika automatycznie przesyła następujące dane serwerowi sieciowemu Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych nazwę usługodawcy internetowego zapewniającego Państwu dostęp do internetu, stronę, z której odwiedziliście nas, adres IP kontaktującego się komputera, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego; datę i czas trwania wizyty; nazwę i URL wywołanego pliku; ilość przesłanych danych; status dostępu (plik został przesłany, plik nie został znaleziony, itd.).
 • 2. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

 • 1. Gromadzimy i przetwarzamy wskazane powyżej dane w celu umożliwienia korzystania z witryny internetowej (ustanowienie połączenia), zapewnienia bezpieczeństwa systemu oraz technicznej administracji infrastrukturą sieci (podstawa prawna: art. art. 6 ust 1 lit. b RODO). Ponadto, wskazane powyżej dane przetwarzamy w następujących celach:
  • a. wewnętrznych celach administracyjnych Fundacji, w tym statystyki, oceny danych pochodzących z witryny internetowej na potrzeby jej optymalizacji, raportowania wewnętrznego Fundacji oraz w ramach Fundacji – będącej realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie państwo lub Fundacja możecie mieć w stosunku do siebie i rozpatrywania skarg, w tym w celu wykazania faktów, z którymi związane są lub z których wynikać mogą te roszczenia i skargi – co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • c. Dodatkowo, jeżeli zwrócą się Państwo do nas z pytaniami lub żądaniami, dane zgromadzone w związku z takimi zapytaniami i żądaniami będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia na nie odpowiedzi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Przekazywanie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe będą udostępniane przez nas stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane w celu świadczenia Państwu usług, jeżeli jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub decyzji właściwego organu władzy publicznej, lub jeśli wyrażono na to zgodę. W powyższych wypadkach dane mogą być udostępniane zewnętrznym firmom, które działają na zlecenie Fundacji, spółkom zależnym Fundacji, albo organom władzy publicznej. Jeżeli udostępnienie obejmuje transfer danych do krajów spoza EOG, których ustawodawstwo nie gwarantuje takie poziomu ochrony jak ustawodawstwo w EOG, Fundacja zapewni, że importer danych zostanie objęty odpowiednim poziomem ochrony danych, na przykład zawierając z nim odpowiednią umowę, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Na żądanie możecie Państwo otrzymać kopię postanowień, na podstawie których następuje transfer danych poza EOG.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez okres wymagany do umożliwienia korzystania z witryny internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa systemu oraz technicznej administracji infrastrukturą sieci. Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa i uwzględnienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń możemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń.

Prawo do przeglądania, poprawiania i zgłaszania sprzeciwu

 • 1. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 • 4. W przypadku gdybyśmy przetwarzali Państwa dane na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą. W celu skorzystania z tego prawa wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@pkopo.pl.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Nasi pracownicy zaangażowani w przetwarzanie danych są zobowiązani do zachowania poufności w korzystaniu z danych osobowych. Nasze środki ochrony danych są stale aktualizowane, odzwierciedlając aktualne zmiany technologiczne.

Prawo do skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Polityka cookies

 • 1. Ta witryna korzysta z Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”).
 • 2. Google Analytics korzysta z plików cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, pomagającymi witrynie internetowej w przeprowadzeniu analizy sposobu, w jaki użytkownicy wykorzystują tę stronę.
 • 3. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Przy czym, jeśli użytkownik aktywuje na tej witrynie internetowej anonimizację adresu IP, wówczas adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełen adres IP, który następnie jest tam skracany. Google, działając na rzecz operatora tej witryny internetowej, wykorzysta powyższe informacje do oceny wykorzystania witryny przez użytkownika, sporządzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia na rzecz operatora witryny dalszych usług związanych z wykorzystaniem witryny i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie agregowany z innymi danymi posiadanymi przez Google.
 • 4. Użytkownik może sprzeciwić się stosowaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny internetowej może okazać się niemożliwe.
 • 5. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie, dotyczących wykorzystania przez niego witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając następujący link. Powoduje to umieszczenie pliku cookie z informacją o odmowie zgody, co zapobiegnie gromadzeniu danych użytkownika podczas kolejnych wizyt w tej witrynie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en
 • 6. Więcej informacji na temat warunków użytkowania oraz prywatności można uzyskać odwiedzając http://www.google.com/analytics/terms/en.html lub https://www.google.com/intl/en/privacy.html.
 • 7. Zwracamy uwagę, że w witrynie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „anonymizeIP” w celu zagwarantowania anonimowej rejestracji adresów IP (tak zwane maskowanie IP).
 • 8. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 pkt 1 f RODO, zgodnie z którym uprawnienie Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych wynika z faktu, że z jednej strony Fundacja Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych posiada interes w ocenie danych pochodzących z witryny internetowej na potrzeby jej optymalizacji, a z drugiej strony osoba, której to dotyczy, może w rozsądnym zakresie przewidzieć, kiedy są gromadzone dane osobowe, a z uwagi na okoliczności, w jakich to się odbywa (w szczególności mając na względzie wskazane powyżej środki), że będą one ewentualnie przetwarzane w powyższym celu.

Poniżej są przedstawione pliki cookie, które aktualnie stosujemy na naszej witrynie internetowej.

NAZWA COOKIE

Google Analytics:

 • _ga, _gid,
 • _gat_UAXXXXXXXX-X,
 • __utma, __utmb, __utmc,
 • __utmt_bridge,
 • __utmz

CEL PLIKU COOKIE?

W celu liczenia liczby odwiedzin strony oraz źródeł nasilenia ruchu na stronie, tak abyśmy mogli zmierzyć oraz poprawić wydajność naszych stron, wykorzystując usługi dostarczane przez Google Analytics.

KATEGORIE COOKIE

Pliki Cookies typu Analytics.

ŻYWOTNOŚĆ TRWAŁYCH PLIKÓW COOKIE

 • _utmc jest ciasteczkiem tymczasowym i jego żywotność ustaje wraz z zamknięciem okna przeglądarki.
 • _utmc – żywotność wynosi 2 lata
 • _utmz – żywotność 6 miesięcy
 • _utmv – żywotność wynosi 2 lata

Kontakt

 • 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.
 • 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: info@pkopo.pl.

» powrót

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners