• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Co wyróżnia polisę „PZU Z miłości do zdrowia”

2019-10-11

Julita Czyżewska jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Od przeszło 16 lat jest związana zawodowo z Grupą PZU. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu PZU Zdrowie SA oraz Dyrektora Produktów Zdrowotnych w Grupie PZU. Z prezes Julitą Czyżewską rozmawiamy o nowym produkcie PZU – polisie „PZU Z miłości do zdrowia”, zapewniającym ubezpieczenie mi.in na wypadek chorób onkologicznych.

   Ze swoim zespołem stworzyła Pani produkt – polisę „PZU Z miłości do zdrowia” wychodzący naprzeciw wyzwaniom współczesnej cywilizacji, która poza rozwojem technologicznym przyczynia się także do wzrostu zachorowań na ciężkie, śmiertelne choroby. Jednocześnie jest to produkt bardo specyficzny, ponieważ dotyczy najważniejszych dla człowieka dóbr – ludzkiego zdrowia i życia. Czym kierowała się Pani pracując nad tą polisą?

   Produkt stworzyliśmy, aby pomagać ludziom, którym przyjdzie walczyć z chorobą. Moje doświadczenie od kilku lat pokazuje, że każdego tygodnia zwracają się do nas pacjenci zrozpaczeni diagnozą i zagubieni w systemie z prośbą o pomoc i pokierowanie. Kiedy człowiek słyszy diagnozę ciężkiej choroby, w jednej chwili traci swoje dawne życie. Dodatkowo towarzyszy mu poczucie, że staje się ciężarem dla swojego najbliższego otoczenia. Statystyki wzrostu zachorowalności na choroby układu krążenia oraz nowotwory są zatrważające. W Polsce na zawał serca zapada rocznie ok. 100 tys. osób, a z chorobą nowotworową żyje blisko 360 tys. osób. Dane epidemiologiczne wskazują, że co czwarty Polak zachoruje, choruje lub był leczony z powodu nowotworu. Rośnie też nasza wiedza na temat ciężkich chorób, a w związku z tym strach przed nimi. Osoby, które słyszą diagnozę nowotworu są w pełni świadome, że muszą zmierzyć się z walką z czasem oraz chorobą i nie poddać się. Pacjenta należy więc otoczyć opieką medyczną i psychologiczną, szybko zaplanować plan skutecznego leczenia oraz wyzwolić wolę walki. Z drugiej strony publiczna opieka zdrowotna nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb zdrowotnych Polaków, a więc trudno przypuszczać, aby mogła zaspokoić potrzeby rosnące w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. Wzajemna kooperacja placówek publicznej i prywatnej służby zdrowia wydaje się być nieunikniona. Trzeba zapewnić pomoc ludziom chorym, szybki dostęp do usług medycznych, zaopiekować się pacjentem i jego rodziną, wesprzeć ich psychologiczne. Z kolei osoby po przebytym zawale czy udarze lub leczeniu onkologicznym wychodzą ze szpitala z wygranym życiem. Wyzwanie, przed którym stoją na tym etapie, to powrót do zdrowia i sprawności fizycznej, do normalnego życia. Dlatego tak ważne jest, aby zająć się jak najszybciej pacjentem, otoczyć go opieką, pokierować procesem dalszego leczenia i rehabilitacji. Produkt „PZU Z miłości do zdrowia” powstał więc w odpowiedzi na potrzeby pacjentów, którzy mierzą się z największymi zagrożeniami cywilizacyjnymi XXI w. – chorobami układu krążenia i nowotworami, w trosce o zapewnienie im jak najlepszych warunków leczenia.
 
   Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej, niespodziewanej choroby nie jest niczym nowym. W tej chwili w Polsce już kilka firm proponuje polisy na wypadek choroby nowotworowej. Co wyróżnia polisę „PZU Z miłości do zdrowia” spośród tych produktów ubezpieczeniowych?

   Nie chodzi nam tylko o to, aby wypłacić osobie ubezpieczonej świadczenie pieniężne, ale głównie by szybko zapewnić pomoc terapeutyczną, wskazać i zabezpieczyć ścieżki leczenia w przypadku choroby. Ostatnio wprowadziliśmy na rynek pakiet „PZU Na Życie i Zdrowie”, który składa się z dwóch produktów. Pierwszy, „PZU Pomoc od Serca”, to klasyczne ubezpieczenie finansowe na wypadek nawet 25 chorób. Drugi, „PZU Z Miłości do Zdrowia” to polisa od czterech najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych: nowotworów złośliwych, niezłośliwych guzów mózgu, zawału serca, udaru mózgu. Pierwszy produkt zapewnia świadczenie pieniężne, natomiast drugi prywatną opiekę medyczną w tym konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, rehabilitację i pomoc psychologiczną. Razem idealnie się uzupełniają. To bardzo cenna pomoc, która pozwala choremu skoncentrować się na powrocie do zdrowia.

   Pacjent objęty naszym ubezpieczeniem, u którego zdiagnozowano ciężką chorobę na przykład: nowotwór złośliwy, zawał serca czy udar mózgu otrzyma nawet do 500 tys. złotych na dowolny cel, a co najważniejsze bezpłatny dostęp do prywatnej opieki lekarskiej oraz wsparcie opiekuna medycznego. Wizyta u lekarza odbędzie się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych od zgłoszenia, a ubezpieczony może liczyć na leczenie w ponad 1700 placówek medycznych w blisko 500 miastach w Polsce. Dzięki pakietowi „PZU Na Życie i Zdrowie” ubezpieczony otrzyma również gwarantowany dostęp do badań diagnostycznych, np.: rezonansu, tomografii, USG, oznaczania markerów nowotworowych oraz do zabiegów rehabilitacyjnych. W wariancie premium PZU zagwarantuje bezpłatną, zagraniczną konsultację medyczną wykonaną przez jedną z renomowanych placówek na świecie. Chory oraz jego bliscy będą mogli także liczyć na pomoc psychologa. Ubezpieczenie „PZU Na Życie i Zdrowie” pozwoli zadbać o zdrowie w najtrudniejszych przypadkach medycznych.
 
   Czy pracownicy PZU są przygotowani do takiej pracy? Wsparcie osoby, u której zdiagnozowano nowotwór czy jej bliskich wymaga konkretnej wiedzy, umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy. Do tego nie wystarczy tylko szkolenie, do tego potrzebni są „specjalni ludzie”. Gdzie ich Pani znalazła i jaka jest ich rola?

   Rolę opiekuna pacjenta wdrożyłam kilka lat temu w procesie obsługi szkód osobowych związanych z wypadkami samochodowymi. Poszkodowani w wypadkach, którzy skorzystali z tej pomocy bardzo pozytywnie ocenili wsparcie opiekuna PZU. Poważne zachorowania, to obok powypadkowych urazów ciała, równie trudny moment w życiu człowieka, dlatego wsparcie psychologiczne i pomoc w organizacji życia w nowej sytuacji jest niezwykle istotna i doceniana. Kluczowe jest zapewnienie każdemu pacjentowi takiej opieki, by nie czuł się zagubiony i osamotniony. Poznaliśmy potrzeby oraz problemy z jakimi zmagają się ludzie z ciężką chorobą, dlatego powstała rola opiekuna. Powierzyliśmy ją profesjonalistom. Z przeprowadzanych badań rynkowych wynika, że bardziej niż ubezpieczycielom ufamy organizacjom pozarządowym i charytatywnym. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z Fundacją, która objęła patronat nad naszym produktem. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zrzesza 38 największych organizacji pacjentów z całej Polski. Działają w imieniu 2,5 mln pacjentów onkologicznych w Polsce. Opiekunami są zatem przedstawiciele Koalicji, którzy od wielu lat pracują w organizacjach pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia. Wspierają również projekty i kampanie społeczne, które pomagają pacjentom i ich bliskim w trakcie i po leczeniu onkologicznym. Funkcja opiekuna powstała z potrzeb osób dotkniętych ciężką chorobą. Najbardziej obarczony chorobą jest oczywiście sam pacjent, ale kiedy choroba dotyka kogoś z naszych najbliższych, jest to sytuacja kryzysowa dla wszystkich. Największym problemem w takiej relacji jest uczucie bezsilności. Dlatego najważniejsza jest pełna mobilizacja sił, pomoc opiekuna oraz wsparcie psychologiczne, żeby chory czuł się jak najbardziej komfortowo w tej trudnej sytuacji.
 
   Proponujecie kompleksowe podejście do opieki nad chorymi z nowotworami. Skąd taka znajomość potrzeb pacjentów?

   Dzięki współpracy z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, a zwłaszcza jej prezesem Panem Szymonem Chrostowskim, poznaliśmy problemy i trudności, jakie napotykają pacjenci na swojej drodze leczenia. Uznajemy pacjentów onkologicznych za współtwórców polisy „PZU Z miłości do zdrowia”. Ich wiedzę wykorzystaliśmy budując rolę opiekuna. Poprzez swoich opiekunów pacjenci i ich rodziny mogą uzyskać dostęp nie tylko specjalistów z dziedziny onkologii, ale także wsparcie psychoonkologa czy porady dietetyka, których pomoc jest niezbędna w powrocie do zdrowia i w zachowaniu dobrej jakości życia w chorobie onkologicznej. Opiekun, dzięki swojemu doświadczeniu pomoże im także pokonać przeszkody, jakie będą musieli pokonać poruszając się w labiryncie publicznego sytemu opieki zdrowotnej.
 
   Osobom w jakim wieku jest dedykowana polisa „PZU Z miłości do zdrowia” i czy można ją przedłużyć?

   Umowę mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Górna granica zawarcia umowy polisy „PZU Z miłości do życia”, dotyczy osób, które do końca roku, w którym rozpoczyna się umowa, nie ukończyły 61 lat. Jeżeli chcemy ubezpieczyć inną osobę, musi ona spełniać takie same kryteria wieku. Umowa zawierana jest na 5 lat z możliwością jej przedłużenia.
 
   Jak możemy skorzystać z polisy w przypadku, gdy zachorujemy na nowotwór?

   Wystarczy zgłoszenie się do nas poprzez kontakt telefoniczny czy mailowy oraz przesłanie posiadanej dokumentacji medycznej. Od początku każdy pacjent ma lekarza prowadzącego, który rozważając indywidualny przypadek i potrzeby pacjenta proponuje ścieżkę leczenia. Również od początku pacjent ma przypisanego opiekuna pacjenta, który organizuje konsultacje medyczne, badania diagnostyczne, rehabilitację, opiekę psychologa.

   W ramach polisy „PZU Z miłości do zdrowia” usługi medyczne organizujemy i finansujemy do wyczerpania się ich limitu ilościowego i nie dłużej niż przez 3 lata – licząc od momentu uzyskania prawa do korzystania z usług medycznych.
 
   A czy dla osób zdrowych, objętych tych ubezpieczeniem są przewidziane jakieś bonusy?

   W ramach dodatkowej ochrony, każdy ubezpieczony może skorzystać z laboratoryjnych badań profilaktycznych raz na dwa lata – od drugiej i czwartej rocznicy umowy (m.in. morfologia, lipidogram, badanie moczu i inne). Korzystanie z tych badań jest dobrowolne i nie wymaga dodatkowych opłat. Doceniamy jak ważna jest profilaktyka – polisa „PZU Z miłości do zdrowia” to jedyny produkt na rynku, który daje możliwość wykonania raz na 2 lata bezpłatnych laboratoryjnych badań profilaktycznych. Dzięki tym regularnym badaniom możemy wykryć chorobę na wczesnym etapie i uniknąć długotrwałego, trudnego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
 
   Jakie osoby powinny się według Pani szczególnie zainteresować polisą „PZU Z miłości do zdrowia”?

   Patrząc na statystyki chorób, tryb życia Polaków, to uważam, że wszyscy powinni być zainteresowani taką polisą. W ostatnich dekadach coraz więcej wiemy dzięki postępowi w nauce o ludzkim genomie, o tym jaki wpływ ma genetyka na nasze zdrowie. Wiemy, że pewne choroby, w tym nowotworowe (np. niektóre typy raka piersi czy raka jajnika) są rodzinnie dziedziczone, przez co na zachorowanie na nie jesteśmy w większym stopniu predysponowani. Ta wiedza powinna skłonić osoby, u których stwierdzono nosicielstwo nieprawidłowych genów do ubezpieczenia się na wypadek choroby. Ubezpieczyć powinniśmy nie tylko siebie, ale i naszych krewnych, nasze dzieci, które mogą dziedziczyć uszkodzony gen. W populacji chorych na choroby onkologicznie, dotyczy to aż 15% pacjentów. Poza tym w naukach medycznych za pierwszy etap zapobiegania chorobom uznawana jest profilaktyka wczesna, polegająca na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Uważam, że powinniśmy w nią wpisać także racjonalne, perspektywiczne myślenie o naszym zdrowiu i o chorobie, o ubezpieczeniu się przed nią. Więc ta polisa jest dla wszystkich, którzy dbają o siebie.
 
   Myślę, że polisa „ PZU Z miłości do zdrowia” byłaby najlepszym prezentem pod choinkę dla naszych bliskich, wyrazem naszej miłości do nich i troski o ich zdrowie. Dziękuję za rozmowę i gratuluję tak udanego produktu, który powstał z rozpoznania potrzeb pacjentów i chęci wsparcia ich w chorobie.
 
Rozmawiała
Aleksandra Rudnicka
Wsparcie ze strony opiekuna pacjenta w ramach polisy „PZU Z miłości do zdrowia”
 
Opiekun, po otrzymaniu informacji o wstępnym podejrzeniu lub rozpoznaniu u pacjenta określonego schorzenia podlegającego ochronie w ramach wykupionej polisy, oferuje wszechstronną pomoc oraz wsparcie w zakresie działań, które powinien wykonać pacjent, aby skutecznie i jak najszybciej przejść proces diagnostyki i wdrożyć odpowiednie, najlepsze w danym przypadku leczenie.
 
Opiekun nawiązuje osobistą relację z chorym lub/i jego bliskimi, motywując do leczenia, jest przewodnikiem podczas prowadzonej terapii.
 
1. Podczas kontaktu z pacjentem rozpoznaje jego potrzeby, sytuację rodzinną i stan zdrowotny:

przekazuje pacjentowi informacje na temat przysługującego mu pakietu usług w ramach wykupionej polisy - np. dostępnych dla klienta w ramach produktu konsultacji, badań diagnostycznych i/lub profilaktycznych itd.,
omawia i ustala z pacjentem organizację zaproponowanego przez lekarza procesu leczenia,
informuje pacjenta o przysługującym mu leczeniu w ramach NFZ i obowiązujących procedurach – np. prawie do wystawienia karty DiLO w ramach pakietu onkologicznego,
wskazuje pacjentowi najbliższe jego miejsca zamieszkania odpowiednie placówki medyczne, w których mógłby uzyskać dodatkową pomoc
pomaga w interpretacji postawionej diagnozy, wskazuje możliwości zasięgnięcia drugiej opinii medycznej,
przekazuje informacje nt. możliwości uzyskania wsparcia psychoonkologicznych pacjenta i jego bliskich, przekazuje bezpośredni kontakt telefoniczny do psychoonkologa,
informuje o możliwości konsultacji u dietetyka nt. żywienia w trakcie lub po leczeniu,
monitoruje skuteczność przebiegu rehabilitacji i powrót pacjenta do sprawności fizycznej po zakończeniu leczenia,
przekazuje informacje dotyczące praw pacjenta i sposobów ich egzekwowania.
 
2. Na życzenie pacjenta rezerwuje odpowiedni termin konsultacji i określonych badań poprzez kontakt z Call-Center PZU ŻYCIE SA.
 
3. Przekazuje informacje zwrotną pacjentowi.
 
4. Pozostaje do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań ze strony pacjenta podczas realizacji badań i konsultacji lekarskich.
 
5. Przyjmuje informacje na temat satysfakcji i problemów w realizacji ubezpieczenia związanych z procesem leczenia np. z przebiegiem wizyty u lekarza, dostępnością terminów wizyty etc.
 
6. Przekazuje uwagi dotyczące realizacji ubezpieczenia, satysfakcji klienta, reklamacji bezpośrednio do PZU ŻYCIE SA.
 
7. Przekazuje pacjentowi informacje na temat Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz zachęca go do kontaktu oraz wymiany doświadczeń i informacji z członkami odpowiedniego regionalnego stowarzyszenia pacjentów onkologicznych, cierpiących na tę samą chorobę nowotworową oraz do uczestnictwa w jego działalności.
 
Opiekun jest dostępny dla pacjentów ubezpieczonych w ramach polisy „Z miłości do zdrowia” pod numerem telefonu: 608 480 481 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–20.00.

GPO 4/2016

» powrót

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners