• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Być seniorem

2019-11-13

Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej przedstawia ofertę socjalną skierowaną do seniorów.

   Coraz więcej usług i potrzeb związanych z codziennym życiem, aktywnością, rehabilitacją, opieką czy wypoczynkiem skierowanych jest bezpośrednio do osób starszych. Daje to nowe miejsca pracy, tworząc prężnie rozwijający się sektor gospodarki skierowanej na bardzo różne potrzeby seniorów. Warto poznać kilka najważniejszych organizacji, pomagających realizować seniorom ich pasje, zainteresowania i aktywności. Dzięki nim seniorzy mogą pojechać na wycieczkę, wczasy, do sanatorium, spotkać się na wieczorkach, imprezach integracyjnych, kulturalnych czy skorzystać ze wsparcia innych osób oraz pomocy w formie rzeczowej.
 
Organizacje wspierające seniorów
 
Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) – organizowane są przy wyższych uczelniach, ale też instytucjach kultury, najczęściej w formie stowarzyszenia. Działa też Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW. Ich celem jest popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin nauki, ale przede wszystkim integracja seniorów, w tym międzypokoleniowa, oraz umożliwienie udziału w edukacji, kulturze, rekreacji. W chwili obecnej w Polsce działa około 400 UTW.
 
Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) – to jedna z największych oddolnych inicjatyw działających w Polsce, mająca 150-letnią tradycję. Liczba KGW jest porównywalna do liczby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Szacowana liczba to około 20 tys. kół w Polsce, po ostatnich nowelizacjach, zarejestrowało się 4,7 tys. stowarzyszeń. Głównym celem KGW jest dbałość o lokalną kulturę i tradycję, przekazywanie wiedzy na temat unikalnych wartości rzemiosła, rękodzieła, obyczajów, strojów, posiłków oraz kultywowanie małych ojczyzn.
 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERI) – organizuje różne formy wsparcia, aktywności, rehabilitacji i wypoczynku dla seniorów. Posiada on 35 oddziałów okręgowych, kilkadziesiąt oddziałów rejonowych i kilkaset kół terenowych w całej Polsce. Główne cele organizacji to: poprawa warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym emerytów, rencistów i inwalidów przez współdziałanie z instytucjami i innymi organizacjami, a także ich integracja i aktywizacja poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego turystycznego. Reprezentowanie interesów seniorów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.
 
   W ostatnich latach mamy szereg programów rządowych, których celem jest aktywizacja i wsparcie dla seniorów. Są to programy:
 
Senior+, którego celem jest tworzenie i wsparcie Dziennych Domów Seniora oraz Klubów Seniora. Placówki te umożliwiają dzienny pobyt dla seniorów z pełnym programem edukacji, rehabilitacji i aktywizacji dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. W chwili obecnej w Polsce działa 330 takich ośrodków, z których korzysta ponad 14 tys. uczestników.
 
ASOS 2014-2020 (Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych) – tu o  realizację swoich projektów mogą aplikować organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego wspierające seniorów, nastawione na poprawę jakości oraz oraz podniesienie ich poziomu życia. W poprzedniej edycji złożonych zostało w sumie 1330  wniosków. Do podziału na rok 2019 jest kwota 40 mln złotych.
 
Opieka 75+ to dodatkowe środki dla małych gmin, do 40 tys. mieszkańców na realizację usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla samotnych i starszych osób. Realizacją usług zajmują się ośrodki pomocy społecznej.
 
Leki 75+ to program, który pozwala na bezpłatny dostęp do niektórych leków. Realizowany przez Ministerstwo Zdrowia. Lista leków jest cały czas aktualizowana. W roku 2017 z programu skorzystało 2,2 mln seniorów. W roku 2019 na liście leków refundowanych dla seniorów jest 2017 pozycji.
 
Ulgi w komunikacji miejskiej i PKP – emeryci powyżej 60 roku życia do ukończenia 70 roku życia korzystają z 50% zniżki, a osoby powyżej 70 roku życia mogą bezpłatnie poruszać się transportem miejskim. W niektórych miastach mogą być odstępstwa od tych praw, ponieważ wysokość tych ulg ustalają Rady Miejskie, w gminach, które prowadzą własną komunikację miejską lub aglomeracyjną. Należy wtedy zapoznać się z regulaminem uprawnień. W PKP jest 30% zniżki na bilet dla seniora powyżej 60 roku życia.
 
Ogólnopolska Karta Seniora to ulgi i zniżki z tytułu wieku (dla osób powyżej 60 roku życia) – turystyka, wypoczynek, gastronomia, transport, ubezpieczenia, zdrowie, usługi, kultura, rozrywka. W chwili obecnej jest to oferta około 1400 placówek w całym kraju oraz 100 samorządów. Aby otrzymać kartę należy skontaktować się z najbliższym UTW lub Klubem Seniora. Można też samodzielnie pobrać, wypełnić i odesłać formularz na adres:
 
Stowarzyszenie MANKO
ul. Słowackiego 46/30, Kraków
tel. 12 429-37-28
kartaseniora@manko.pl
 
Strony internetowe

GPO 1/2019

Autor tekstu:

» powrót

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners