• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Bez rehabilitacji nie ma efektu leczenia

2019-11-13

Poseł Anna Czech jest inicjatorką i przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. Dała się poznać jako skuteczna parlamentarzystka, wspierająca pacjentów onkologicznych we wprowadzaniu takich zmian jak ustawa zabraniająca korzystania z solariów osobom poniżej 18 roku życia, czy mające właśnie wejść w życie rozporządzenie o Breast Unitach. Zaliczenie rehabilitacji pacjentek po leczeniu raka piersi do kompleksowej opieki onkologicznej uważa za swój największy sukces jako parlamentarzystki.

   W życiu i w pracy Anna Czech kieruje się zasadą – Ludzie są najważniejsi – i nie są to dla niej puste słowa, co udowadnia na co dzień swoimi działaniami na rzecz rodzinnego Tarnowa, którego społeczność przyznała Jej mandat posła.

   Od ponad 20 lat jest dyrektorem Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie, który dzięki Jej zaangażowaniu stał się jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych placówek medycznych w Małopolsce. Szpital posiada szeroką ofertę świadczeń zdrowotnych, wychodzącą naprzeciw potrzebom mieszkańców. Działają w nim m.in. Oddziały: Rehabilitacji, Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, SOR, a także od niedawna pierwszy w regionie tarnowskim Ośrodek Zdrowia Psychicznego.
   

Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie
 
Onkologia – priorytet
 
   Priorytetem jest jednak dla Pani poseł onkologia. – Obserwowałam ogromny wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe i związany z tym problem dostępu do leczenia pacjentów onkologicznych, którzy musieli pokonywać wiele kilometrów, aby dotrzeć do specjalistów. Dlatego podjęliśmy trud stworzenia placówki onkologicznej w Tarnowie – mówi Anna Czech.
 
   W Szpitalu Św. Łukasza powstał Tarnowski Ośrodek Onkologiczny – drugi obok Krakowa w tym regionie. Oferuje on kompleksową opiekę dla chorych na nowotwory, obejmującą diagnostykę laboratoryjną i obrazową, chirurgię onkologiczną, chemioterapię, radioterapię, a od 2017 r. rehabilitację. Pacjenci Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego są leczeni według najwyższych polskich i europejskich standardów, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury.
 
   Jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, Anna Czech włączyła się w prace nad przygotowaniem Narodowej Strategii Onkologicznej – planem kompleksowych, długoterminowych działań na rzecz zmian w polskiej onkologii od profilaktyki, przez leczenie, rehabilitację, do opieki paliatywnej i hospicyjnej. Na spotkaniu z prezydentem RP „Wspólnie dla onkologii” zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, przedstawiła wnioski z dotychczasowych prac prowadzonego przez nią Zespołu na rzecz onkologii, podkreślając że:
 
W ciągu 15 do 20 lat zapadalność na choroby nowotworowe wzrośnie dwukrotnie. Dlatego walka z nimi powinna być absolutnym priorytetem.
 
Profilaktyka chorób nowotworowych
 
   Ograniczenie zachorowalności na choroby onkologiczne to przede wszystkim profilaktyka. Dlatego kierowany przez Annę Czech szpital, prowadzi także akcje na rzecz profilaktyki nowotworów. Personel placówki zrealizował dotąd 6 edycji programu „Przechytrzyć raka”, którego celem jest zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych, przez zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych, szerzenie wiedzy na temat objawów raka oraz propagowanie zdrowego stylu życia. W ramach programu edukatorzy z tarnowskiego Szpitala pokonali tysiące kilometrów, przeszkoli 5 tys. osób w różnym wieku, przekonując że warto się badać, ponieważ szansa na wyleczenie jest tym większa, im wcześniej wykryjemy nowotwór. Od lat placówka jest także realizatorem autorskiego programu edukacyjnego „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce”.
 
Hospicjum Via Spei
 
   Annę Czech, jako sprawną menadżerkę ochrony zdrowia, cechuje myślenie perspektywiczne i całościowe, dlatego poza zapewnieniem pacjentom onkologicznym dobrego leczenia i rehabilitacji, aktualnie pracuje nad kolejnym przedsięwzięciem – budową Hospicjum Via Spei (Droga Nadziei), które ma być miejscem opieki dla pacjentów w stanie terminalnym. – W Tarnowie brakuje hospicjum stacjonarnego, które jest naturalnym uzupełnieniem opieki onkologicznej. Jako prezes Fundacji Kromka Chleba, podjęłam się wyzwania stworzenia miejsca, w którym pacjenci onkologiczni, znajdą domową atmosferę, fachową pomoc w leczeniu bólu i duchowe wsparcie w pokonaniu samotności, w ostatniej drodze życia.
 
Rehabilitacja
 
   Anna Czech szczególnie docenia rolę rehabilitacji w procesie opieki nad pacjentem.
 
Bez rehabilitacji nie ma efektu leczenia. Wiem to, ponieważ sama jestem pacjentką onkologiczną. Przeszłam traumę diagnozy, trudne leczenie onkologiczne, po którym dzięki rehabilitacji odzyskałam sprawność.
 
   M.in. z tego powodu, zarówno jako poseł, jak i jako dyrektor tarnowskiego szpitala starała się o zapewnienie dostępu do rehabilitacji dla kobiet po mastektomii, poprzez finansowanie przez NFZ rehabilitacji tych pacjentek. Zaliczenie rehabilitacji pacjentek po leczeniu raka piersi do kompleksowej opieki onkologicznej Anna Czech uważa za swój osobisty sukces i jedno z najważniejszych osiągnięć Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.
 
   W kierowanym przez nią Szpitalu w 2017 r. utworzyła Oddział Rehabilitacji Dziennej dla kobiet po mastektomii. Jego celem jest zapewnienie rehabilitacji, zwłaszcza w zakresie kompleksowego leczenia obrzęku limfatycznego, który jest głównym działaniem niepożądanym z powodu usunięcia węzłów chłonnych. W jego ramach pacjentki przechodzą profilaktyczną fizjoterapię, podczas której prowadzona jest edukacja na temat postępowania w razie wystąpienia obrzęku limfatycznego, nauka samomasażu oraz specjalnych ćwiczeń. U kobiet, które zmagają się z obrzękiem limfatycznym wykonywany jest masaż ręczny, masaż pneumatyczny oraz bandażowanie.
 
   Oddział posiada nowoczesny sprzęt do masażu, a zabiegi prowadzone są przez wykwalifikowany personel posiadający duże doświadczenie. Oddział świadczy także zabiegi dla pacjentów, u których wystąpił obrzęk limfatyczny kończyn dolnych, np. u chorych operowanych z powodu raka jajnika czy innych nowotworów kobiecych i u mężczyzn po zabiegu raka stercza. Pacjenci mają zapewnione kolejne cykle rehabilitacji, aby mogli powrócić do sprawności i normalnego życia.
 
   Tworząc Oddział Rehabilitacji Dziennej dla kobiet po mastektomii, aby spełniał on ich oczekiwania i potrzeby, Pani poseł poprosiła o konsultacje Amazonki z klubu działającego w Szpitalu Św. Łukasza.
 
Jak świadczą wypowiedzi pacjentek, Oddział zapewnia im rehabilitację, która podniosła jakość ich życia i są wdzięczne, że mogą z niej korzystać blisko miejsca zamieszkania:
 
Rehabilitacja, którą przebyłam w Szpitalu św. Łukasza, okazała się bardzo pomocna w całym procesie leczenia.
Cieszę się, że w końcu możliwa jest kompleksowa rehabilitacja, tak potrzebna po usunięciu piersi, i odbywa się ona na miejscu w Tarnowie. My, Amazonki nie musimy już szukać pomocy w innych oddalonych o dziesiątki kilometrów ośrodkach.
Rehabilitacja na oddziale poprawiła komfort mojego życia. Bardzo dziękuję.
 
Wyróżnienie od pacjentów
 
   Pani poseł Anna Czech jest osobą wrażliwą i otwartą na potrzeby chorych. Potrafi współpracować na partnerskich zasadach z liderami organizacji pacjentów, przyczyniając się do zmian w polskiej onkologii, poprawiających opiekę nad chorymi.
 
   Z okazji Jubileuszu swojego 10-lecia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych przyznała Annie Czech Honorowe Wyróżnienie za wsparcie działań na rzecz chorych na nowotwory. Pani poseł uważa je za jedną z najważniejszych nagród, którą otrzymała.
 
To jedna z tych nagród, które sobie cenię najbardziej. Jest to bowiem podziękowanie od pacjentów, którzy najlepiej wiedzą, czym jest trauma związana z diagnozą, leczeniem i jak ważna jest pomoc i wsparcie drugiego człowieka.
 
Aleksandra Rudnicka

Poseł Anna Czech wśród Amazonek z Tarnowa
GPO 2/2019

©2021 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners