• YouTube
 • Facebook
 • Twiter

Newsletter

Nowości na majowej liście refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywać od 1 maja 2021 r.

Fot. unsplash.com

Na listę refundacyjną włączono 11 nowych terapii lekowych w zakresie m.in. leków onkologicznych zgodnie z poniższą listą oraz dokonano szeregu zmian w opisie programów lekowych m.in. leczenia chorych na raka piersi, raka jajnika, raka jajowodu, raka otrzewnej oraz reumatologii.

 

Nowości na majowej liście refundacyjnej:

 1. Eliquis (apiksaban) we wskazaniu „Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej oraz profilaktyki nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej” w ramach listy aptecznej.
 2. Vosevi (Sofosbuvirum + Velpatasvirum + Voxilaprevirum) w ramach programu lekowego B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2).
 3. Bavencio (Avelumabum) w ramach nowego programu lekowego „Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10 C44)” (1 i 2 linia).
 4. Cabometyx (cabozantinibum) jako kolejna opcja terapeutyczna stanowiąca II linię leczenia w ramach programu lekowego B.5 Leczenie raka wątrobowokomórkowego  (ICD-10  C 22.0).
 5. Rydapt (midostauryna) - lek przeciwnowotworowy, inhibitor kinazy proteinowej w nowym wskazaniu w programie lekowym B.115 „Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej”.
 6. Rydapt (midostauryna)– w nowym programie lekowym  B.114. - Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C 92.0),  leczenie nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej u chorych z udokumentowaną obecnością mutacji genu FLT3.
 7. Lynparza (olaparyb) - rozszerzenie dotychczasowych wskazań o I linię leczenia podtrzymującego dla pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika, jajowodu oraz pierwotnym rakiem otrzewnej w ramach nowego programu lekowego B.50 -  „Leczenie chorych na raka jajnika,raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”.
 8. Avastin (bewacyzumab) – w ramach nowego programu lekowego B.116 - „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53)”.
 9. Kyprolis w schemacie Kd (karfilzomib+deksametazon) – w ramach programu lekowego Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) po pierwszej linii leczenia.
 10. Ninlaro w schemacie IRd (Iksazomib+lenalidomid+deksametazon) - w ramach programu lekowego leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0)  dla populacji dorosłych pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym, z wysokim ryzykiem cytogenetycznym, stanowiącym czynnik prognostyczny o największym negatywnym znaczeniu rokowniczym.
 11. Ponadto dodano nowe wskazanie off-label dla kwasu zoledronowego w chemioterapii: uzupełniające leczenie pooperacyjne kwasem zoledronowym chorych na raka piersi po menopauzie.

Zmiany w programach lekowych:

 1. B.33 „Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów” w zakresie zniesienia ograniczenia czasu leczenia w programie. Dotychczas maksymalny czas trwania leczenia wynosił 18 miesięcy w populacji z RZS oraz 24 miesiące w populacji z MIZS.
 2. Nowy kształt programu B.9. – „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)” – dogłębne zmiany upraszczające program lekowy oraz m.in. umożliwiające leczenie najmniejszych guzów raka piersi.
 3. Nowy kształt programu B.50 – „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)” będącego połączeniem dotychczasowego programu lekowego B.50 – Leczenie zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48), programu lekowego B.80 – Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48) oraz nowego wskazania leczenia olaparybem pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika.

©2021 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners