• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Koalicja laureatem MSD ONCOLOGY GRANT

2021-10-13

Celem programu grantowego MSD Policy Oncology Grant jest integracja międzynarodowej społeczności naukowców zajmujących się polityką zdrowotną oraz tworzeniem rekomendacji, których beneficjentami będą pacjenci onkologiczni. 

Poprzez Oncology Policy Grant Program MSD stara się umożliwić instytucjom zwiększenie ich zdolności w zakresie badań, nauczania i rozpowszechniania wiedzy. Inicjatywa MSD to także międzynarodowe forum wymiany pomysłów dotyczących najbardziej aktualnych i palących kwestii polityki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych i identyfikowania nowych obszarów badań.. 

Konkurs organizowany jest od 2018 roku, do udziału w pierwszej edycji zaproszono: Wielką Brytanię, Niemcy, Japonię, Brazylię, Izrael. Do kolejnej edycji zaproszono również Polskę. W 2021 roku to projekt Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych uzyskał uzanie kapituły konkursu.

Projekt przedstawi polskie doświadczenia i przyszłe wyzwania związane z wprowadzeniem lepszej jakości opieki onkologicznej przez koordynację. Celem koordynacji opieki onkologicznej jest ułatwienie odpowiedniego i efektywnego świadczenia usług opieki zdrowotnej zarówno w ramach systemów, jak i między nimi.

©2021 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners