• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Otwarcie Pracowni Urologii Robotycznej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM

2021-10-14

13 października 2021 r. w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez prof. Piotra Radziszewskiego, otwarto Pracownię Urologii Robotycznej wyposażoną w system chirurgii robotycznej Da Vinci XI. Pracownia powstała w ramach Uniwersyteckiego Programu Urologicznej Chirurgii Robotycznej (ESPRIT). Zakup robota został sfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

„Warszawski Uniwersytet Medyczny pozyskuje znaczące fundusze na inwestycje nie tylko w samym uniwersytecie, ale także w szpitalach, w których uczelnia jest podmiotem tworzącym. Dzięki takim skutecznym działaniom został zakupiony system chirurgii robotycznej Da Vinci XI o wartości ponad 15 mln złotych dla Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM” – mówi prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Szacuje się, że w perspektywie 5 lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15%, zaś w perspektywie 10 lat o 28%. Dotyczy to także nowotworów układu moczowo-płciowego. Otwarcie Pracowni Urologii Robotycznej w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej UCK WUM, wyposażonej w system chirurgii robotycznej Da Vinci XI, pozwoli na stosowanie innowacyjnych metod leczenia i kształcenie nowoczesnej kadry urologów” – mówi odpowiedzialny za program ESPRIT prof. Piotr Radziszewski, kierownik Kliniki.

System chirurgii robotycznej model XI ze zintegrowanym stołem i udoskonaloną konsolą chirurgiczną umożliwia przeprowadzanie zawansowanych, kompleksowych zabiegów minimalnie inwazyjnych w kilku kwadrantach jamy brzusznej. System wyposażony jest w zaawansowany symulator do szkolenia, treningu i oceny predyspozycji manualnych w zakresie minimalnie inwazyjnej chirurgii robotycznej.

„Warto podkreślić, że technika robotyczna jest już standardem w Stanach Zjednoczonych oraz większości krajów Unii Europejskiej, natomiast jej zastosowanie w Polsce jest jak dotychczas marginalne. Powstanie Pracowni Urologii Robotycznej w szpitalu klinicznym WUM stwarza innowacyjne warunki naukowe, badawcze i szkoleniowe w zakresie chirurgii robotycznej układu moczowo-płciowego. Dzięki temu możliwe będzie operowanie w sposób mało inwazyjny pacjentów z rakiem prostaty, nerki i pęcherza moczowego. Robot umożliwia precyzyjne wykonywanie nawet bardzo trudnych zabiegów. Zastosowanie nowoczesnej techniki sprawia, że pacjenci szybciej wracają do pełni zdrowia” – mówi prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Choroby cywilizacyjne, do których zalicza się między innymi nowotwory złośliwe, są drugim spośród siedmiu strategicznych kierunków badań i prac rozwojowych wymienianych w obowiązującym Krajowym Programie Badań. Kluczowa rola programów dotyczących nowotworów złośliwych w tym kontekście stanowi odpowiedź na starzenie się społeczeństw, wzrost narażenia populacji na czynniki rakotwórcze, prognozowane zwiększenie liczby pacjentów onkologicznych w perspektywie najbliższych 10 lat oraz niezadawalające wskaźniki 5-letnich przeżyć osiągane w Polsce u pacjentów onkologicznych w zestawieniu z wynikami europejskimi. 

„Blisko 70% zachorowań na nowotwory u mężczyzn oraz 60% takich zachorowań u kobiet występuje po 60. roku życia. Dla polskich pacjentów wskaźniki przeżyć 5-letnich są średnio niższe od europejskich o 10-25 punktów procentowych, w zależności od nowotworu” – mówi prof. Piotr Radziszewski, i dodaje, że rozszerzenie stosowanych standardów leczenia chirurgicznego poprzez wykorzystanie technologii robotycznych przyczyni się do przeprowadzenia szeregu innowacyjnych badań naukowych w zakresie uroonkologii. 

„Pozwolą one na opracowanie nowoczesnych, niestosowanych dotychczas strategii agresywnego leczenia chirurgicznego wybranych nowotworów układu moczowo-płciowego, oraz walidacji i udoskonalenia strategii już funkcjonujących na świecie. Stworzenie zaplecza chirurgii robotycznej na wysokim, europejskim poziomie umożliwi również wykonywanie badań z zakresu dydaktyki przy ocenie predyspozycji praktycznych studentów” – tłumaczy prof. Piotr Radziszewski.

„Projekt ESPRIT umożliwi powstanie w Warszawskim  Uniwersytecie Medycznym pierwszego w Polsce Uniwersyteckiego Centrum Szkoleniowo-Dydaktycznego Chirurgii Robotycznej – ośrodka badawczo-naukowo-szkoleniowego w dziedzinie urologicznej chirurgii robotycznej, cechującego się unikatową w Polsce infrastrukturą naukowo-badawczą. Jego stworzenie pozwoli na opracowanie usystematyzowanego programu szkoleniowego z zakresu chirurgii robotycznej. Będzie to doskonały ekosystem dla innowacji oraz szansa dla pacjentów, umożliwiający jednocześnie pełne wykorzystanie potencjału posiadanej aparatury” – mówi prof. Zbigniew Gaciong rektor WUM. 

Projekt wpisuje się w założenia Policy Paper dla Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020, którego jednym z celów długoterminowych jest wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej. Założenie implementacji chirurgii robotycznej w Polsce oraz jej wykorzystania w nowych obszarach wpisuje się tym samym w zakres Narodowej Strategii Onkologicznej.

 

Kontakt do Biura Rzecznika Prasowego WUM: media@wum.edu.pl

Kontakt do Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej UCK WUM:

urologia@wum.edu.pl

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Innowacyjna medycyna, wysoki poziom nauczania, nowoczesna infrastruktura i światowe metody kształcenia to wyznaczniki ugruntowanej marki uczelni w Polsce i na arenie międzynarodowej. Absolwenci uczelni byli najlepsi wśród osób zdających ostatnie edycje Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostało uznane za najlepszą polską placówkę medyczną w światowym rankingu World Best Hospital’s 2021. Uczelnia jest liderem konsorcjum opracowującego polską terapię adoptywną (CAR/CAR-T), która pozwoli na rozwój w Polsce nowoczesnego leczenia onkologicznego. Warszawski Uniwersytet Medyczny realizuje obecnie ponad 280 projektów naukowych na łączną kwotę ponad 580 mln zł. www.wum.edu.pl

 

 

©2021 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners