• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Ukazała się ostatnia lista refundacyjna w tym roku!

2021-12-21

Tak jak można było przewidywać, w związku z odnawianiem umów na wiele terapii, niewiele jest na niej nowości w zakresie onkologii i hematonkologii.

Właściwie na listę dodano tylko jedna substancję -  niraparyb  - leczenie podtrzymujące inhibitorami PARP w nawrotowym, platynowrażliwym surowiczym raku jajnika w leczeniu chorych na raka jajnika (program lekowy B.50). Jest to leczenie niezależnie od statusu mutacji BRCA, na które długo czekały pacjentki z rakiem jajnika, u których nie określono mutacji. To ogromna szansa na nowoczesne leczenie tej grupy chorych i doceniamy, że minister dostrzegł potrzeby tych pacjentek.

Małe zmiany, dotyczące doprecyzowano przeciwskazania do leczenia poprzedzające ibrutynib. 

Wprowadzono w programie lekowym B.92 (leczenie chorych na PBL ibrutynibem) oraz w programie lekowym b.52 (leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi).

Rok 2021 przyniósł wiele istotnych zmian w innowacyjnym leczeniu pacjentów onkologicznych i hematoonkologicznym, m.in. w obszarze czerniaka, raka płuca czy przewlekłej białaczki limfocytowej i ostrej białaczki limfoblastycznej.

Dziękujemy ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu i jego Zespołowi za pełna zaangażowania pracę w minionym roku w zmianę dostępu do leków chorych na nowotwory w Polsce. Dziękujemy także konsultantom krajowym: prof. Maciejowi Krzakowskiemu i prof. Ewie Lech- Marańdzie oraz wszystkim ekspertom, którzy wspierali nas w naszych działaniach na rzecz poprawy losu chorych na raka w Polsce. Przed nami nowy rok i nowe priorytety - zmiany w programie raka nerki,  a także szpiczaka i ostrej białaczki szpikowej.

 

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners