• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Start nowego portalu dot. ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL)

2022-01-13

Portal powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych -  https://ptkm.org.pl

Portal jest bazą wiedzy na temat zasad stosowania RDTL oraz rozliczania tej procedury w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zawierać będzie wzory formularzy niezbędnych do wnioskowania i rozliczania w ramach umowy z NFZ, aktualne wykazy leków refundowanych, leków niepodlegających finansowaniu w RDTL, wydatki publiczne na RDTL oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji w formule pytań i odpowiedzi (Q&A).

Projekt ten jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom wielu interesariuszy systemu ochrony zdrowia (lekarzy, konsultantów, rozliczeniowców, a także pacjentów) i stanowi najbardziej aktualną bazę wiedzy na temat zasad wnioskowania, dokumentowania przebiegu, rozliczania i finansowania ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) w Polsce.

Informacje na stronie posłużą pacjentom jako baza wiedzy na temat dostępu do terapii RDTL, w ramach której możliwe jest finansowanie terapii lekami niefinansowanymi ze środków publicznych w danym wskazaniu. Uzyskana przez pacjentów wiedza, uczestnictwo w terapiach w ramach RDTL może im dać szanse na wydłużenie życia lub poprawę jego jakości.

Wszystkie materiały umieszczone na stronie pochodzą z danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, jak również stanowią wiedzę ekspercką przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, nabytą w toku korespondencji prowadzonej z tymi instytucjami oraz wynikającej z doświadczenia zdobytego w codziennej pracy z RDTL w podmiotach leczniczych.

Dane umieszczane na stronie są na bieżąco aktualizowane na podstawie informacji publikowanych przez instytucje publiczne i są ogólnodostępne dla użytkowników.

 

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners