• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Nowa terapia w mięsaku Ewinga i guzach kości. Projekt BUTTERFLY

2022-08-19

Instutut Matki i Dziecka w Warszawie wraz z Agencją Badań Medycznych przystąpiło do projektu pn. ,,Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)", w którym planowane jest uruchomienie niekomercyjnego badania klinicznego. Celem stategicznym badania jest przebadanie społeczeństwa i wstępnej skuteczności zaawansowanej terapii (chemioimmunoterapii personalizowanej) z udostępnieniem nowego przeciwciała dla wszystkich polskich dzieci i młodych dorosłych z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga, na którego komórkach zostanie stwierdzona ekspresja gangliozydu GD2.

Badanie BUTTERFLY to pierwsza w Polsce immunoterapia w guzach kości i pierwsza terapia anty-GD2 w mięsaku Ewinga. Mięsak Ewinga (ES) to wysoce agresywny nowotwór, którego częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem (mediana wieku 15-19 lat). Niestety niepowodzenie leczenia dotyczy około 20-30% pacjentów. 5-letnie przeżycie całkowite wynosi około 20-25% w przypadku nawrotu, a 2-letnie przeżycie mniej niż 5% u pacjentów, u których doszło do progresji w trakcie leczenia pierwszego rzutu.

Ponadto w ramach badania, planowane są dalsze działania, gdyby doszło do uzyskania poprawy wyników leczenia u pacjentów z ekspresją GD2. Projekt swoim zasięgiem ma objąć całą populację dzieci, młodzieży i młodych dorosłych od 2 r.ż. do ukończenia 21 r.ż. z progresją na leczeniu lub wznową mięsaka Ewinga.

Dodanie naksytamabu do chemioterapii może poprawić wyniki u pacjentów z opornym na leczenie/nawrotowym mięsakiem Ewinga. W oparciu o powyższe dane projekt zakłada ocenę bezpieczeństwa skojarzenia naksytamabu i standardowej co 3-tygodniowej chemioterapii (CHT) u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga.

 

Źródło: https://projektbutterfly.pl/

Więcej informacji na stronie PROJEKTU

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners