• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Prezentacja raportu Stowarzyszenia SARCOMA: „Dlaczego się nie badamy? Profilaktyka nowotworowa Polek i Polaków”

2022-11-23

22 listopada br. odbyła się konferencja prasowa w formule hybrydowej, podczas której zaprezentowano wnioski i rekomendacje z raportu badania opinii publicznej pt. „Dlaczego się nie badamy? Profilaktyka nowotworowa Polek i Polaków”.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia idei wtorkowej konferencji przez Szymona Bubiłka – Członka Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma oraz Aleksandrę Kurowską – Dziennikarkę, która moderowała panel dyskusyjny. Zaprezentowane wyniki raportu zapoczątkowały dyskusję na temat profilaktyki chorób nowotworowych oraz jej świadomości społecznej. Następnie przedstawiono rekomendację zmian, które zostały opracowane przez specjalistów z obszaru onkologii, epidemiologii i prewencji nowotworów, medycyny rodzinnej a takżeprzedstawiciela z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Z okazji prezentacji raportu Stowarzyszenie udostępniło także swój mobilny gabinet #FuraZdrowia, w którym uczestnicy konferencji mogli zbadać swoje znamiona na skórze. Więcej o projekcie: www.onkobieg.pl/zdrowie.

 

KLUCZOWE OBSERWACJE PRZEDSTAWIONE W RAPORCIE:

● 39% Polaków i Polek nie wie, że w Polsce dostępne są bezpłatne, finansowane przez NFZ badania profilaktyczne wykrywające nowotwór na wczesnym etapie.

●  46% Polaków i Polek nie potrafi wymienić żadnego badania profilaktycznego w kierunku nowotworów.

●  64% badanych nie wykonuje regularnych badań profilaktycznych w kierunku nowotworów.

●  36% badanych nie wie, gdzie w swojej okolicy może wykonać badania profilaktyczne wykrywające nowotwór.

●  19% Polaków i Polek twierdzi, że profilaktyka nie uratuje im życia. Badania profilaktyczne w Polsce

 

Jedną z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania chorobom nowotworowym jest profilaktyka. Jednak aby profilaktyka była skuteczna – badania trzeba wykonywać regularnie i interpretować ich wyniki z lekarzem. Szacuje się jednak, że aż 2/3 Polaków nie wykonuje regularnych badań mogących uratować ich zdrowie i życie. Dlaczego tak się dzieje? Na to i inne pytania starano się odpowiedzieć w raporcie. Komentowaniem wyników badań opinii publicznej a także rekomendacją zmian zajęli się: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski - Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków NIO w Warszawie, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego; dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej; dr hab. n. med. Joanna Didkowska - Kierownik ZakładuEpidemiologii i Prewencji Nowotworów NIO w Warszawie; dr hab. n. med. Marta Mańczuk - Kierownik Pracowni Prewencji Nowotworów Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów NIO w Warszawie; dr n. med. Michał Sutkowski - Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju Uczelni Łazarskiego; Jakub Adamski - Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta; dr Paweł Koczkodaj - Zastępca

 

Kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej NIO, Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, Association of European Cancer Leagues – ECL; Kamil Dolecki – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma

Rekomendacje działań wypracowane przez ekspertów obejmują:

W zakresie edukacji:

Podkreślanie wartości profilaktyki dla ludzi zdrowych, a także informowanie o tym, gdzie i w jakim celu można wykonać badania przesiewowe.

Społeczeństwo:

●  Promocja już istniejących programów przesiewowych wraz z listąplacówek, gdzie można je wykonać

●  Budowanie świadomości wartości badań profilaktycznych, z naciskiemna informację, że są przeznaczone dla ludzi zdrowych i mogą uratować życie, wraz z promocją istniejących programów badań profilaktycznych dla określonych grup wiekowych - Rozszerzenie grupy docelowej działań promocyjnych o młodzież

●  Wprowadzanie zmian w istniejących i planowanych programach badań przesiewowych poprzez:
- Rozszerzenie grupy odbiorców o młodzież szkolną - Nagłaśnianie historii pacjentów, którym profilaktyka realnie uratowała życie

- Budowanie świadomości zachowań prozdrowotnych
- Rozszerzenie listy zachowań, które szkodzą zdrowiu oraz tych, które wspomagają organizm

Lekarze:

● Powołanie grupy roboczej składającej się z lekarzy różnych specjalizacji, w tym lekarzy medycyny rodzinnej, medycyny pracy, onkologów oraz ginekologów, która:

- Opracuje rekomendacje dotyczące profilaktyki w ramach swoich specjalizacji
- Opracuje materiały edukacyjne dla lekarzy dotyczące profilaktyki w celu zaangażowania lekarzy w informowanie pacjentów o możliwych działaniach prozdrowotnych

- Opracuje przystępne materiały edukacyjne, które lekarz może przekazać pacjentowi podczas wizyty – w wersji elektronicznej oraz drukowanej, także w językach mniejszości narodowych.

W zakresie zmian systemowych:

Pracodawcy

●  Wprowadzenie do Kodeksu pracy dodatkowego dnia wolnego dowykorzystania na badania profilaktyczne,

●  Zachęcenie pracodawców do propagowania zdrowych zachowańw miejscu pracy poprzez propagowanie/rozwinięcie ministerialnego programu „PracoDawca Zdrowia”

Szkolnictwo
● Wprowadzenie do podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych lekcji o zdrowiu

 

Raport pt. „Dlaczego się nie badamy? Profilaktyka nowotworowa Polek i Polaków” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma, a w jego stworzenie zaangażowali się: Prezes Zarządu Kamil Dolecki, Członek Zarządu Szymon Bubiłek oraz Członkini Stowarzyszenia Ewa Styś.

Partnerami raportu są: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Matki i Dziecka, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

 

Link do pełnego zapisu konferencji: youtube.com/watch?v=WixjIm1jl9g 

Link do raportu: sarcoma.pl/media/raport-2022.pdf

 

Wszelkie pytania dotyczące Raportu „Dlaczego się nie badamy? Profilaktyka nowotworowa Polek i Polaków” można kierować do:

Szymona Bubiłka
e-mail: szymon.bubilek@sarcoma.pl tel.: 508 147 186

Ewy Styś
e-mail: ewa.stys@sarcoma.pl tel.: 607 820 766


 

Źródło: www.sarcoma.pl

 

©2023 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners